Jak wynika z opublikowanego dziś raportu skonsolidowany zysk netto GPW w 2015 r. wyniósł 123,7 mln zł. Rok wcześniej spółka miała 112,3 mln zł zysku. Jej przychody wzrosły z 317,6 mln zł do 327,9 mln zł. Po raz kolejny jednak poprawa wyników była możliwa dzięki segmentowi towarowemu. Przychody z tego rynku wyniosły 125,2 mln zł wobec 114,4 mln zł rok wcześniej. Na rynku finansowym GPW zanotowała przychody w wysokości prawie 200 mln zł podobnie zresztą jak w 2014 r. Operator skutecznie także ciął koszty. Spadły one z 181,6 mln zł do 174,4 mln zł.

- Solidna sytuacja finansowa GPW i całej Grupy stanowią ważne wsparcie dla dalszego wzrostu wartości. W 2016 r. będzie on pochodną koniunktury giełdowej, ale także rozwoju oferty produktowej oraz pozyskiwania nowych emitentów i uczestników rynków finansowego oraz towarowego. Sprzyjać powinny temu niedawne decyzje dotyczące m.in. obniżki kosztów transakcyjnych na rynku akcji w ślad za spadkiem obciążeń Giełdy związanych z finansowaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce - napisała w liście do akcjonariuszy, prezes GPW Małgorzata Zaleska.

- Symbiozę ze współczesnością i przyszłością należy oprzeć na nowoczesności, profesjonalizmie i najlepszych praktykach. Określi ją strategia GPW zakładająca rozwój rynku kapitałowego oraz dobór skutecznych narzędzi realizacji celu, m.in. poprzez dialog ze wszystkimi przedstawicielami tego rynku, ale także z całym społeczeństwem, gdyż jest to jeden z najważniejszych elementów społecznej odpowiedzialności GPW. Bez tego nie uda się zbudować reputacji Giełdy jako miejsca bezpiecznych, długoterminowych inwestycji. Giełda zasłużyła na swój wizerunek spółki transparentnej, sprawnie zarządzanej, konkurencyjnej rynkowo i cieszącej się zaufaniem inwestorów, wiążących z nią prognozy indywidualnych korzyści: budowy godziwych zysków. Dlatego należy zacząć budować bezpieczne i atrakcyjne dla społeczeństwa mechanizmy promujące długoterminowe oszczędzanie, na przykład, poprzez system zachęt i ulg podatkowych dla osób, które się na to zdecydują - zaznaczyła.