O zmianach w przepisach dyskutowano w trakcie konferencji „Komitety audytu i rady nadzorcze 2016 r.", która odbyła się we wtorek na GPW. Głównym tematem wydarzenia była implementacja przepisów unijnych, które istotnie zmieniają regulacje dotyczące obszaru zadań i odpowiedzialności członków organów spółek publicznych. – Wkrótce w spółkach notowanych na GPW zacznie obowiązywać nakaz tworzenia komitetów audytu. Będzie to wynik zmian ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie – mówił Dariusz Tenderenda, członek zarządu DM Navigator.

W wyniku owej ustawy na spółki oraz na członków ich zarządów i rad nadzorczych zostaną nałożone dodatkowe obowiązki oraz sankcje.

– Po pierwsze, zmienia się krąg podmiotów, u których powołanie komitetu audytu ma charakter obligatoryjny i fakultatywny. Po drugie, projektowana regulacja wzmacnia rolę i zadania komitetu audytu w procesie wyboru firmy audytorskiej. Po trzecie, na komitet audytu nałożona została powinność opracowania szeregu polityk i procedur. Po czwarte, członkowie komitetu audytu zostali objęci ścisłym nadzorem publicznym w postaci m.in. kar administracyjnych wymierzanych za naruszenie przepisów ustawy – wyliczała dr Iwona Gębusia, radca prawny.

Paneliści i prelegenci podkreślali, że nowe regulacje to krok w stronę profesjonalizacji i podnoszenia standardów funkcjonowania spółek publicznych na rodzimym rynku. – Celem zmian jest ułatwienie i zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji na rynku kapitałowym. Większość badań rynkowych wskazuje, że bez ułatwienia i upowszechnienia tej formy inwestycji UE nie będzie w stanie zbliżyć się do USA w obszarach innowacyjności i łącznych wydatków na badania i rozwój – przekonywał Marcin Sadlej, partner zarządzający CC Group.

– Tętniący zmiennością rynek nieustannie stawia nowe wymagania przed jego uczestnikami. Komitet audytu ma wszelkie szanse, aby być narzędziem stałego, rozsądnego zapewnienia o jakości governance, zarządzaniu ryzykiem i zgodnością – mówił z kolei Piotr Welenc, dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer.

Poprawy sprawozdawczości i jakości informacji finansowej oczekuje też Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzająca PKF Consult. – Konstrukcja nowych regulacji wskazuje jednoznacznie na tworzenie współodpowiedzialności nadzoru właścicielskiego oraz biegłych rewidentów za jakość informacji finansowej – zauważyła.

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że nowe regulacje mają ogromny potencjał, ale niektórzy studzili nadmierny optymizm. – Komitety audytu nie są w naszym ustawodawstwie nowym pojęciem. W mojej ocenie nie wykorzystaliśmy, jako polski rynek kapitałowy, potencjału komitetów. Rozszerzenie zadań i kompetencji komitetów audytu daje na to nadzieję, ale tak naprawdę pokaże to czas. Oby nie skończyło się na słowach – podsumował Piotr Rybicki, prezes Nadzórkorporacyjny.pl.

Organizatorami konferencji byli: PKF Consult, Peronalisties.pl oraz Nadzórkorporacyjny.pl. „Rz" była patronem medialnym wydarzenia.