Marek Szczepański – Dyrektor Zarządzający, Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)-  informuje, że obecnie "w obrocie " kredytowym znajduje się, łącznie ok. 318 mln zł, a w dyspozycji było tylko 325 mln zł.  Program JESSICA w Wielkopolsce rozpoczęto w 2009 r.  i było to pierwsze województwo w Polsce, które do niego przystąpiło. Od tego czasu przyznano tu 30 kredytów, ale wnioskodawców było ponad dwukrotnie więcej. Imponująca, bo sięgająca 1023,8 mln zł była też  ogólna wartość wszystkich wielkopolskich projektów zgłoszonych do - zarządzanego przez BGK-  Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). Niestety spora część tych zamierzeń inwestycyjnych musi czekać na następne środki unijne oraz na spłatę już przydzielonych kredytów.  Dyr. Szczepański nie spodziewa się, by ktoś jeszcze, w ramach "rozdania" 2007-2013 mógł w Wielkopolsce  sfinansować znaczący projekt.  Pięć ostatnich umów podpisano w środę w Poznaniu. Łączna kwota tak pozyskanego kapitału wynosi ok. 51 mln zł. Spłata rozłożona jest niekiedy nawet na 20 lat, oprocentowanie nie przekracza 1 proc. a inwestorzy nie ponoszą tu żadnych dodatkowych kosztów.

30- tą umowę,  na kwotę 18,2 mln zł (oprocentowanie 0,89%) podpisała spółka ZERTA zamierzająca rewitalizować... hotel  (całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 46,9 mln zł).    Wśród beneficjentów znalazły  się zarówno firmy prywatne (Grupa Browar Gostyniec i  spółka ZERTA), firmy komunalne (Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Leszna  oraz  jego odpowiednik z Obornik Wlkp.) oraz samorząd Wągrowca.  Projekty wsparte kredytem JESSICA są bardzo różnorodne, ale wszystkie zawierają element prospołeczny i miastotwórczy. Przykładem może tu być rewitalizacja Browaru w Czarnkowie (Grupa Browar Gostyniec), w którym- przy zachowaniu oryginalnej produkcji oraz prowadzeniu działalności handlowej i hotelowej- ma powstać muzeum, przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych oraz akcji społecznych. Ciekawymi pomysłami są: rewitalizacja i gruntowna modernizacja dworca z jego otoczeniem w Wągrowcu (samorząd tego miasta) jest także przekształcenie zdekapitalizowanego budynku byłego hotelu orbisowskiego w nowoczesny akademik (spółka ZERTA), w którym ma się mieścić wszystko, co studentowi jest potrzebne (także zaplecze kulturalno-gastronomiczne).

Z kredytów JESSICA mogą być realizowane projekty biznesowe ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji a dotyczące szeroko rozumianej adaptacji obszarów miejskich do obecnych potrzeb. Jest to instrument zwrotnego finansowania inwestycji, czyli wszystkie wypracowane środki zwiększają fundusze własne i możliwości kredytowania.  W Wielkopolsce JESSICA wdrażana była z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013.