Rozbudowę sieci stacji ładowania mają przyspieszać rządowe dotacje. W ciągu zaledwie dwóch tygodni wyczerpał się wart 315 mln zł budżet na dopłaty do ultraszybkich ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW, uruchomiony przez NFOŚiGW w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru" – poinformowało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). – Tak szybkie wyczerpanie budżetu na dotacje do stacji ultraszybkich dowodzi przede wszystkim tego, że program był oczekiwany przez branżę, a dzięki procesowi konsultacji jego kształt w dużym stopniu odpowiada oczekiwaniom rynku – ocenia Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Obecnie w Polsce jest zaledwie 50 stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW.

Według „licznika elektromobilności" prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i PSPA w końcu 2021 r. ogólnodostępna sieć ładowania liczyła 1932 stacje z 3784 punktów. 30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 119 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania z 240 punktami.

Obecnie połowa wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania znajduje się w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Natomiast blisko połowa wszystkich powiatów nie ma ani jednej ogólnodostępnej ładowarki. Problemem jest także brak stacji przy wielu trasach tranzytowych. Będzie się to powoli zmieniać: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada uruchomienie do końca 2022 r. 44 stacji ładowania na zarządzanych przez nią miejscach obsługi podróżnych przy autostradach A1, A2 i A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7 i S8. Na razie działa 11 stacji na MOP-ach przy A4 i S8, do tego dochodzą stacje na co najmniej 41 miejscach obsługi dzierżawionych od GDDKiA oraz na autostradach koncesyjnych.

Rozbudowę sieci ładowarek planuje także PKN Orlen. W sumie w ramach grupy kapitałowej funkcjonuje już ponad 400 stacji, przeszło 35 nowych czeka na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego, a kolejnych 18 stacji na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. – Do 2030 r. udostępnimy klientom ponad 1000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które będą tak zlokalizowane, by umożliwić swobodną podróż po kraju zabezpieczającą ładowanie samochodu elektrycznego – zapowiada spółka.

Dla rozwoju sieci ładowarek potrzebne są także nakłady na rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Ma być wspierana w ramach programu kierowanego do operatorów systemu dystrybucyjnego. Budżet przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł, a pieniądze będą przeznaczone na budowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych.