Przedstawiona przez Ministerstwo Klimatu nowa wersja polityki energetycznej państwa pokazała kierunki zmian w obszarze energii do 2040 r. Teraz potrzebne są konkretne decyzje inwestycyjne, które napędzą krajową gospodarkę – stwierdzili uczestnicy debaty „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – wyzwania i szanse" podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Przed nami transformacja, która spowoduje, że w 2030 r. jedna na trzy megawatogodziny zużywanej energii w Polsce to będzie zielona energia. Rozwijając odnawialne źródła energii i kładąc jeszcze większy nacisk na termomodernizację budynków, mamy szanse na ogromne inwestycje i utworzenie 300 tys. miejsc pracy – przekonywał Michał Kurtyka, minister klimatu.

Nowy projekt strategii energetycznej zakłada budowę nowego, zeroemisyjnego systemu energetycznego, opartego głównie o morską energetykę wiatrową (z perspektywą budowy 8–11 GW mocy do 2040 r.) i energetykę jądrową (6–9 GW). – W planach mamy elektryfikację kolejnych sektorów: ciepłownictwa i transportu. Chcemy w latach 2030–2040 zrezygnować z najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw w ogrzewnictwie indywidualnym. Natomiast transport publiczny w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców będziemy zmieniać na zeroemisyjny – zapowiedział Kurtyka.

Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, podkreślił, że paliwem przejściowym w unijnej transformacji energetycznej będzie gaz. – Dzięki niemu możemy zmniejszyć emisję CO2. Nie uważam jednak, że ten gaz, który będzie płynął w naszych rurach przez kolejne dekady, to będzie zawsze gaz ziemny. Nie, on będzie się zmieniał. Dlatego razem z PKN Orlen zaczynamy realizację potężnego programu biometanowego i wchodzimy w technologie wodorowe – podkreślił Kwieciński.

Inwestycje w tym obszarze zapowiada też Grupa Lotos. – Spodziewam się, że w perspektywie 20 lat będziemy mieli do czynienia z miksem paliwowym w dużej mierze opartym o paliwa alternatywne. Dostrzegamy coraz większą rolę gazu ziemnego, ale także wodoru. Powinniśmy pracować nad najbardziej efektywnymi metodami stosowania wodoru i jednocześnie utworzyć odpowiednie ramy prawne dla wykorzystania tego paliwa w szerszej skali – zaznaczył Paweł Majewski, prezes Lotosu.

Z kolei prezes BP Polska Bogdan Kucharski zwrócił uwagę na tempo zmian w branży. – Cieszę się, że mamy nowy projekt polityki energetycznej państwa, który idzie w dobrym kierunku. Natomiast jeszcze bardziej potrzebne jest agresywne tempo promowania inwestycji, bo rok 2040 wydaje się jeszcze odległy, ale 2030 już wcale nie. A duże projekty energetyczne wymagają wiele czasu. Im szybciej będziemy inwestować, tym szybciej przeprowadzimy tę transformację – stwierdził Kucharski.

Prezes Columbus Energy Dawid Zieliński podkreślił natomiast, że następuje wyraźna zmiana świadomości konsumentów i przedsiębiorców, o czym świadczy np. boom na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. – Oczywiście jest dyskusja, w jakim tempie przebiegać będzie transformacja, a największym problemem nie są decyzje kierunkowe, ale operacyjne. Ważne jest jednak, że wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku – skwitował Zieliński.