W rozmowie udział wzięli:

dr inż. Agnieszka Sznyk, prezes, INNOWO Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Wiktor Janicki, prezes zarządu, AstraZeneca Pharma Poland
Paulina Matysiak, Posłanka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

.