Moderator: redaktor Michał Niewiadomski, dziennik „Rzeczpospolita” 

Uczestnicy:

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Artur Cieślik, wiceprezes zarządu ds. strategii i regulacji, PGNiG

Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-System

Torben Brabo, Director responsible for international relations, Energinet

Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny, biznesalert.pl