Przyczyną koncentracji jest wsparcie przez Bank Pocztowy „działań stabilizujących system finansowy poprzez zabezpieczenie klientów SKOK Jaworzno przed ryzykami" związanymi z upadłością tej kasy, wynikającą z jej złego stanu ekonomicznego – napisano we wniosku.

Dodano, że z punktu widzenia Banku Pocztowego jako podmiotu przejmującego, planowana koncentracja spowoduje podwyższenie sumy bilansowej o ok. 4,2 proc., a portfela kredytowego o ok. 4,4 proc. Po koncentracji SKOK Jaworzno zakończy działalność.

KNF wprowadziła zarządcę komisarycznego do SKOK Jaworzno na początku sierpnia 2016 r. Na koniec marca tego roku kasa miała 373 mln zł aktywów i aż 44 mln zł ujemnych funduszy własnych oraz 406 mln zł depozytów. Od wiosny Komisja Nadzoru Finansowego szukała banku zainteresowanego uratowaniem tej kasy (oraz SKOK Piast), po tym jak żadna inna nie była w stanie tego zrobić. W lipcu okazało się, że są banki zainteresowane przejęciem kas i dostały czas do 13 października na ostateczną decyzję.

We wniosku podano, że z powodu niskiego udziału Banku Pocztowego w rynku usług finansowych, wynoszący 2,44 proc., wskazany wzrost skali działalności nie będzie miał istotnego wpływu na konkurencję na rynku i konsumentów. Również w zakresie poszczególnych produktów oferowanych przez Bank Pocztowy i SKOK Jaworzno łączna wartość udziału w rynku nie przekracza 10 proc.

Bank Pocztowy prowadzi rozmowy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym o wysokości pomocy publicznej. Ostateczna wysokość wsparcia będzie znana po podpisaniu umów z BFG, co może mieć miejsce dopiero po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod warunkiem pozytywnej decyzji UOKiK. Bank Pocztowy szacuje wstępnie, że wartość pomocy będzie wynosiła pomiędzy 45 a 75 mln zł w zależności od sprawozdania SKOK Jaworzno na dzień przed dniem fuzji oraz ostatecznych warunków zaakceptowanych przez BFG.