Aktywa TFI z końcem sierpnia sięgały 265,1 mld zł, co oznacza wzrost o 7,4 mld zł w ciągu miesiąca – wynika z zestawienia Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Przypomnijmy, że w lipcu kapitał w funduszach inwestycyjnych powiększył się o 5 mld zł, w czerwcu o 9,4 mld zł, a w maju o 5,1 mld zł. W ostatnich miesiącach zwyżkom kapitału pod zarządzaniem TFI sprzyjają zarówno sytuacja rynków, jak i wysokie wpłaty od klientów.

W sierpniu na konta funduszy, przede wszystkim obligacji, trafiło blisko 3 mld zł nowych wpłat. – Można się było spodziewać, że wakacje to okres raczej wydawania niż oszczędzania. Dlatego optymizmem napawa fakt związany z decyzjami o lokowaniu środków w funduszach inwestycyjnych – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA. – Przyczynia się do tego również program PPK, popularyzując tę formę długoterminowego budowania zapasowego kapitału, ale również brak ciekawych alternatyw na rynku – dodaje.

Największy miesięczny przyrost aktywów zaraportowało jedno z najmniejszych towarzystw na rynku, czyli BPS TFI. Zwyżka nie dotyczy jednak środków zgromadzonych w funduszach rynku kapitałowego, lecz niepublicznego. Podobna sytuacja dotyczy Ipopemy TFI, gdzie dodatkowy 1 mld zł pojawił się po stronie funduszy rynku niepublicznego.

Na kolejnych miejscach zestawienia są towarzystwa, które zanotowały w sierpniu wysokie napływy netto do funduszy rynku kapitałowego. Łączy je to, że powiązane są kapitałowo z bankami, które mają coraz mniej do zaoferowania oszczędzającym. Dlatego ci przenoszą środki do funduszy, przede wszystkim dłużnych. Numerem jeden pod tym względem znów było PKO TFI, gdzie klienci ulokowali ponad 0,5 mld zł. Kolejne pod tym względem były Santander TFI oraz NN Investment Partners TFI, gdzie trafiło po blisko 0,5 mld zł nowych środków.

Jak to przełożyło się na łączne środki pod zarządzaniem? W przypadku PKO TFI nastąpił wzrost o 736 mln zł. Kapitał w funduszach NN Investment Partners TFI powiększył się o 596 mln zł, zaś Santander TFI o 561 mln zł. Co ciekawe, tuż za nimi znalazło się Investors TFI, którego aktywa pod zarządzaniem powiększyły się w miesiąc o 352 mln zł. To efekt zarówno wysokiej sprzedaży funduszy, jak i ich stóp zwrotu.

Grono towarzystw, którym w sierpniu ubyło kapitału, było bardzo wąskie. Zestawienie zamyka Rockbridge TFI ze zniżką o blisko 112 mln zł, co stanowiło aż 4,5 proc. aktywów towarzystwa. W grupie tej znajdziemy jednak również TFI PZU. Tutaj środki w funduszach skurczyły się jednak tylko o 20 mln zł.

Co ciekawe, kolejny miesiąc z rzędu dynamicznie rosły środki w funduszach BNP Paribas TFI oraz Superfund TFI. W tym pierwszym kapitał pod zarządzaniem urósł w sierpniu o niemal 15 proc., a w drugim o blisko 12 proc. Również w lipcu zwyżki były dwucyfrowe. Dobrą passę kontynuują także Alior TFI, Skarbiec TFI oraz Millennium TFI.

Z zestawienia serwisu analizy.pl wynika, że w niemal każdej grupie funduszy odnotowano w ubiegłym miesiącu zwyżkę aktywów, gdzieniegdzie była ona dwucyfrowa. Tak było w funduszach mieszanych oraz działających w ramach pracowniczych planów kapitałowych. W największej grupie, czyli funduszy obligacji, aktywa wzrosły w miesiąc o 2,5 proc., co było głównie efektem wpłat nowych środków, a nie wyników funduszy. Z kolei w funduszach akcji kapitał zwiększył się o 3 proc., choć tu przeważały umorzenia.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Warto zwrócić uwagę również na to, jak gromadzą się środki w funduszach utworzonych pod pracownicze plany kapitałowe. Jesienią program ten obejmie firmy zatrudniające od 20 do 249 osób. Obecnie w PPK uczestniczą pracownicy największych przedsiębiorstw. Aktywa funduszy PPK przekroczyły już 1,8 mld zł, z kolei według szacunków Polskiego Funduszu Rozwoju do końca roku mogą sięgnąć od 4 do 5 mld zł.

Największy wpływ na wzrost kapitału w PPK mają oczywiście składki wnoszone przez pracodawców i zatrudnionych, czyli składki samych pracodawców i pracowników. Jak wynika z zestawienia serwisu analizy.pl, od momentu powstania PPK ze składek do funduszy popłynęło ponad 1,4 mld zł, natomiast drugim istotnym źródłem rosnących oszczędności są wpłaty powitalne oraz roczne wnoszone z Funduszu Pracy. Efekt zarządzania PPK to dodatkowe ponad 100 mln zł – podaje serwis analizy.pl.