Podczas aukcji na Nasdaq Private Market jeden walor wyceniano na 350 dolarów.

Handel na rynku prywatnym jest jednak bardziej rygorystyczny, a wolumen obrotu jest zwykle mniejszy niż na rynku publicznym, a więc wycena może nie oddawać rzeczywistej wartości spółki.

Przed debiuterm na Nasdaq w formie direct listingu (bez pośredników), planowanym jeszcze w tym miesiącu, Coinbase Global będzie musiała ustalić cenę referencyjną, która częściowo będzie bazowała na handlu prywatnym.