Zysk netto Banku Rosji wyniósł 251,4 mld rubli (8,4 mld dol.), czyli wzrósł o 260 proc. rok do roku.

To dużo większy wzrost niż miały banki centralne wiodących gospodarek świata. Zyski amerykańskiego Fedu (47,4 mld dol.) i Banku Anglii (2,6 mld funtów) wzrosły o połowę, a Europejskiego Banku Centralnego (2,25 mld euro) o 70 proc.

– Wzrost zysku jest związany z naszymi działaniami wspierającymi banki komercyjne. Bank Rosji lokował w nich pieniądze na lokatach, udostępniając w ten sposób środki na kredytowanie gospodarki. Procenty z lokat dały wzrost zysku. Ale zysk nie jest celem ani wskaźnikiem efektywności pracy Banku Rosji. Zgodnie z ustawą o banku centralnym 75 proc. zysku przekażemy do budżetu – zapowiedział jeden z szefów Banku Rosji.

Wprawdzie zgodnie z prawem co roku połowa zysku banku centralnego trafia do kasy państwa, ale do 2012 r. będzie to trzy czwarte. Takie rozwiązanie przyjął w 2009 r. rosyjski rząd i parlament, uchwalając program działań antykryzysowych na lata 2009 – 2011.

Główną część aktywów Banku Rosji stanowiły w 2009 roku rezerwy złoto-walutowe, którymi bank zarządza.