Rząd wesprze finansowo kolejnego inwestora. Komitet Stały Rady Ministrów zaaprobował warty 2,2 mln zł program wieloletni dla ABN Amro Bank NV, który otworzy w Warszawie Centrum Usług Wspólnych. Będzie ono świadczyć zaawansowane usługi bankowe dla podmiotów z grupy Amro Banku w Europie, Azji oraz Ameryce. Inwestycja zakłada utworzenie 620 nowych miejsc pracy, w tym 558 dla osób z wyższym wykształceniem. Wartość nakładów szacowana jest na 30 mln zł. Program przewidziany jest na lata 2010-2011, a pieniądze zostaną wypłacone inwestorowi w dwóch transzach. Prawdopodobnie 1 czerwca program zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów.

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad kolejnymi programami, które mogą otrzymać rządowe wsparcie. W kolejce są m.in. cztery projekty produkcyjne, z tego trzy z branży motoryzacyjnej. Jeden z tych projektów stara się jednocześnie o wsparcie funduszami unijnymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jeśli je otrzyma, przyznanie rządowego grantu stanie pod znakiem zapytania: w takich przypadkach Ministerstwo Finansów niechętne jest przyznawaniu "podwójnej" pomocy. Pozostałe to dwa projekty z sektora badań i rozwoju oraz kolejne przedsięwzięcia z branży nowoczesnych usług BPO. Programy wieloletnie to obok funduszy strukturalnych i specjalnych stref ekonomicznych podstawowy instrument wspierania napływu inwestycji zagranicznych. Finansowa pomoc państwa udzielana jest w postaci dotacji na pokrycie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy oraz poniesionych kosztów inwestycji.

Obecnie przygotowywane jest wsparcie dla 19 inwestorów. W ramach negocjowanych projektów zakłada się utworzenie ponad 9,5 tys. nowych miejsc pracy oraz inwestycje o wartości 1,9 mld zł. W roku 2010 łączne środki zarezerwowane w budżecie państwa na wsparcie zagranicznych inwestycji w ramach programów wieloletnich wynoszą ok. 152,28 mln zł.

Wsparcie państwa nie jest jednak bezwarunkowe. W przypadku firm, które nie wywiążą się z umów, pomoc jest redukowana. W ubiegłym roku takie cięcia dotknęły inwestorów, którzy zmniejszyli wartość inwestycji i ograniczyli zatrudnienie. W przypadku sześciu koreańskich firm w Kobierzycach pod Wrocławiem, które produkują panele do telewizorów i monitorów (LG Philips, LG Innotek, Dong Yang, Heesung Electronics, Ohsung Display oraz LG Chem) wsparcie z początkowo przyznanych 219 mln zł zostało zmniejszone o blisko połowę. Okazało się bowiem, że nakłady inwestycyjne spadły tam o jedną piątą, a zatrudnienie o blisko 40 proc. Cięcia dotknęły także firmę Indesit produkującą w Radomsku pralki i zmywarki. Pomoc dla niej stopniała z 11,5 mln zł do 9,6 mln zł.