Jedną z największych dotacji zgarnął Bioton. 18 mln zł pójdzie na projekt związany z wytwarzaniem na skalę przemysłową nowej insuliny na bazie rekombinowanej insuliny ludzkiej, otrzymywanej w procesie biotechnologicznym. Bliższych szczegółów, w tym kosztów wdrożenia wyników badań i daty możliwego wprowadzenia produktu na rynek, na obecnym etapie nie ujawniono.

Wiadomo już także, że 4,1 mln zł przyznano spółce Wasko na opracowanie nowoczesnej platformy teleinformatycznej, która ma pozwolić na powstanie nowoczesnego centrum wsparcia usług, a 2,6 mln zł – ZPUE na nowoczesne rozdzielnice energetyczne.

O dofinansowanie nie było łatwo. W kolejce ustawiło się 588 chętnych, a część wniosków odpadła na etapie oceny formalnej.

Najczęściej dotowano projekty mniejszych spółek, głównie tych z branży elektrotechnicznej i informatycznej. Choć np. Odlewnie Polskie dostały 1,7 mln zł na opracowanie nieznanej na krajowym rynku technologii wytapiania i obróbki cieplnej żeliwa odpornego na ścieranie.

Pieniądze trafiły też do spółek z NewConnect.  Kwotę 3,4 mln zł dostał Infosystems na zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania wykorzystywanego do produkcji opakowań. Blisko 700 tys. zł dofinansowania przyznano z kolei spółce IAI, a 330 tys. zł – Stanusch Technologies.

W przypadku IAI?środki pójdą na innowacyjny system wspierający sprzedaż usług przez Internet, a Stanusch Technologies – system  automatycznego rozpoznawania mowy, który umożliwi prowadzenie rozmów między użytkownikiem a systemem komputerowym, np. z wirtualnym doradcą lub inną aplikacją.

Kwota dofinansowania to tylko część łącznych wydatków związanych z realizacją inwestycji. Resztę pieniędzy spółki będą musiały dołożyć same; te pochodzić będą ze środków własnych ?i kredytów bankowych.