Najnowsze dane Federalnej Służby Celnej świadczą o postępującej stagnacji rosyjskiej gospodarki. Za 10 miesięcy import pozostawał na poziomie roku ubiegłego a eksport spadł o 0,7 proc.

Rosja importowała towarów za 259,8 mld dol., a eksportowała za 429 mld dol.

W rosyjskim eksporcie poza byle radzieckie republiki dominuje branża surowcowo-energetyczna (75 proc. całości sprzedaży). Udział eksportu technologii i urządzeń pozostaje niewielki - 3,4 proc.. W imporcie przeważają maszyny i urządzenia z Zachodu (52 proc.)i żywność 13 proc..

Największymi partnerami handlowymi Rosji pozostają Chiny (obroty za 10 miesięcy - 72,7 mld dol.) przez Holandią (62,5 mld dol.) Niemcami (61,1 mld dol.) Włochami (43,8 mld dol.) Japonią ( 26,8 mld dol.), Turcją (26,1 mld dol.) i Polską (22,7 mld dol.). Na kolejnych miejscach USA, Korea Płd. i Wielka Brytania.

Największy wzrost obrotów zanotowały Włochy (+19,7 proc. rok do roku) a największy spadek - Holandia (- 8,9 proc.); polskie obroty były niższe o 0,3 proc.