Ubiegły rok nie przyniósł jednak mieszkańcom USA ani znaczącego wzrostu dochodów ani nie zmniejszył obszaru ubóstwa.

Według opublikowanych w tym tygodniu danych Biura Spisu Powszechnego (Census Bureau) w 2014 roku bez ubezpieczenia medycznego żyły 33 miliony Amerykanów. Rok wcześniej liczbę nieubezpieczonych szacowano na 41,8 miliona. Spadek przypisywany jest Affordable Care Act, czyli ustawie wprowadzającej obowiązek posiadania ubezpieczenia medycznego przez Amerykanów pod sankcją płacenia kar podatkowych.

Wśród wszystkich ubezpieczonych nadal większość bo 55 proc. korzysta z polis zapewnianych przez pracodawców. 19,5 proc. osób ma dostęp do rządowego programu ubezpieczeń dla najuboższych – Medicaid, a 16 proc. – także z rządowego ubezpieczenia osób starszych – Medicare. Tylko 14,6 proc. wykupuje polisy indywidualnie, ale grupa ta systematycznie rośnie w związku z obowiązkiem narzuconym przez Obamacare. Pozostałe 4,5 proc. to osoby objęte ubezpieczeniem dla wojskowych.

Według statystyków z Census Bureau, liczba nieubezpieczonych praktycznie nie zmieniała się w latach 2008-2013, mimo stopniowej poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia. Dopiero w 2014 roku, gdy w pełni zaczęły pracować tryby reformy Obamacare odsetek nieubezpieczonych spadł z 13,3 proc. do 10,4 proc. W 2015 roku i latach następnych wskaźnik ten jeszcze się będzie obniżać, ponieważ znacząco wzrośnie wysokość kar za niewykupienie polisy.

Mimo postępów, reforma Obamacare jest nadal zaciekle zwalczana przez Partię Republikańską. Zdominowana przez prawicę Izba Reprezentantów już kilkadziesiąt razy głosowała za jej unieważnieniem, choć działania te miały z legislacyjnego punktu widzenia jedynie symboliczne znaczenie. Obalenie Affordable Care Act obiecują także wszyscy republikańscy kandydaci na urząd prezydenta. Z danych Biura Spisu Powszechnego wynika też , że średni dochód gospodarstw domowych w USA praktycznie nie zmienił się i wynosił w ubiegłym roku 53 657 dolarów. Po uwzględnieniu stopy inflacji są to dochody na poziomie 1996 roku. Nie zmienia się znacząco także wskaźnik osób żyjących w ubóstwie, który w 2014 wynosił 14,8 proc.