Do takich wniosków prowadzi badanie, przeprowadzone przez agencję IPSOS na zlecenie platformy inwestycyjnej Portu, która świadczy usługi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy badania musieli odpowiedzieć na dziesięć pytań dotyczących m.in. skutków inflacji, podatku od zysków kapitałowych, procentu składanego i stosunku stóp zwrotu do ryzyka. W Polsce odsetek poprawnych odpowiedzi wynosił 45 proc., na Słowacji 47,5 proc., a w Czechach 50,7 proc. W każdym z tych krajów więcej celnych odpowiedzi udzielali mężczyźni niż kobiety. Przy tym w Polsce największymi kompetencjami inwestycyjnymi wykazały się osoby w wieku 55–65 lat i 18–24 lata.

Najwięcej celnych odpowiedzi (75 proc.) Polacy udzielili na pytanie o wpływ inflacji na siłę nabywczą pieniądza, najmniej zaś w pytaniu dotyczącym tego, czy przeszłe stopy zwrotu z inwestycji są gwarancją przyszłych stóp zwrotu (22,9 proc.). Badanie potwierdza też, że osoby, które lepiej oceniają swoje kompetencje inwestycyjne, w rzeczywistości mają niższe kompetencje.