KNF podliczyła więc wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników PPK. I to jak te aktywa przyrastają. Pieniędzmi uczestników PPK zarządza dziś 19 instytucji finansowych. Na koniec pierwszego kwartału zeszłego roku wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez owe instytucje przekraczała 3,9 mld zł. Na koniec pierwszego półrocza kwota ta wzrosła do niemal 5,3 mld zł, a po kolejnych trzech miesiącach do niemal 6,6 mld zł. Zeszły rok zamknął się kwotą blisko 7,7 mld zł.

Najwięcej aktywów zgromadziło PKO TFI – niemal 2,5 mld zł. W porównaniu z końcem pierwszego kwartału niemal podwoiło tę kwotę, wtedy miało 1,3 mld zł aktywów. Z kolei TFI PZU miało na koniec roku blisko 1,4 mld zł aktywów netto, ponad dwa razy więcej niż na koniec pierwszego kwartału – 570 mln zł. Na kolejnym miejscu znalazło się Nationale-Nederlanden PTE z kwotą 918 mln zł aktywów na koniec 2021 r. Po pierwszym kwartale miało 538 mln zł.

Na przeciwległym biegunie znalazły się BPS TFI z aktywami netto w wysokości nieco ponad 4 mln zł, Skarbiec TFI – 25 mln zł i PFR TFI – 29 mln zł na koniec zeszłego roku.

KNF przeliczyła to też na udziały poszczególnych instytucji finansowych w rynku PPK. Zdecydowanym liderem jest PKO TFI, do którego na koniec zeszłego roku należało 33 proc. tego rynku. W porównaniu z końcem pierwszego kwartału kawałek tortu PPK należącego do PKO TFI nieco się jednak zmniejszył, z 34 proc. Coraz więcej zagarnia z rynku wicelider TFI PZU. Na koniec pierwszego kwartału zeszłego roku miał 14 proc., na koniec drugiego 15 proc., a po dziewięciu miesiącach 17 proc. 2021 r. zakończył z 18 proc. udziału w rynku PPK. Na najniższym stopniu podium wylądowało Nationale-Nederlanden PTE z 12-proc. udziałem w tym rynku. Na koniec pierwszego kwartału zeszłego roku ten udział był większy – 14 proc. Nieco mniej niż po trzech miesiącach zeszłego roku na jego koniec miało też NN Investment Partners TFI – 7 wobec 8 proc. Do kolejnego w tym rankingu Aviva Investors Poland TFI niezmiennie należało 6 proc. rynku. Po 4 proc. miały Pekao TFI i Uniqa TFI, przy czym pierwsza z tych instytucji zwiększyła udziały z 3 proc. na koniec pierwszego kwartału 2021 r.

BPS TFI i Skarbiec TFI miały w tym rynku bardzo niewielkie udziały, znacząco poniżej 1 proc. W tej grupie znalazła się też tzw. instytucja wyznaczona, czyli PFR TFI, który z założenia miał obsługiwać przede wszystkim te firmy, które z różnych powodów nie podpisały umowy o zarządzanie z żadną z pozostałych instytucji finansowych. Na koniec zeszłego roku wartość aktywów netto PFR TFI nieznacznie przekraczała 29 mln zł. W porównaniu z końcem pierwszego kwartału zeszłego roku podwoiły się, z nieco ponad 14 mln zł.

Na aktywa PPK składają się wpłaty ich uczestników,, którzy odkładają tu co miesiąc od 2 proc. do 4 proc. swojej pensji brutto. Pracodawca dokłada im do tego od 1,5 do 4 proc. pensji. Swoją część dorzuca też państwo, które poprzez Fundusz Pracy dopłaca każdemu oszczędzającemu 250 zł wpłaty powitalnej oraz dodatkowo 240 zł dopłaty rocznej. Pieniądze gromadzone na rachunkach uczestników programu lokowane są w funduszach zdefiniowanej daty. Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju, który wdrażał i nadzoruje PPK do końca grudnia 2021 r. z możliwości oszczędzania w tym programie skorzystało 2,27 mln osób. Fundusze zdefiniowanej daty wypracowały dla nich zwrot na inwestycji w wysokości 425,58 mln zł.