W porównaniu z końcem 2016 roku zobowiązania te zwiększyły się o ponad 16 bilionów dolarów, wynika z analizy Instytutu Międzynarodowych Finansów (Institute of International Finance).

Jednak przez cztery kolejne kwartały obniżała się relacja zadłużenia do produktu krajowego brutto, która wynosi około 318 proc, 3 pkt proc. poniżej poziomu z trzeciego kwartału 2016 roku.

Przyczynił się do tego m. in. zsynchronizowany, powyżej potencjału wzrost gospodarczy na świecie, rosnąca inflacja, a także wysiłki podejmowane w Chinach i Kanadzie celem zmniejszenia zadłużenia.