Serwis MojePPK ruszył z początkiem 2022 r. To duża pomoc dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Chodzi o to, że korzystający z tego programu, gdy zmienia pracę, może przenieść oszczędności z dotychczasowego rachunku PPK na rachunek u nowego pracodawcy lub pozostawić sobie oba. W związku z tym dojdzie do sytuacji, gdy w trakcie kariery zawodowej użytkownik będzie posiadał kilka, a nawet kilkanaście rachunków PPK. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które jednocześnie pracują u więcej niż jednego pracodawcy. I właśnie po to, by ułatwić dostęp do informacji o posiadanych rachunkach oraz wartości zgromadzonych na nich oszczędności powstał serwis MojePPK. Zbiera i łączy on dane z ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za wdrożenie i funkcjonowanie tego programu.

Czytaj więcej

PPK dają zarobić. Kto się nie wypisał, dziś liczy zyski. Wyniki funduszy

– Serwis MojePPK to przełomowy krok we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ułatwia pracownikowi obserwowanie, jak rośnie jego kapitał na przyszłość. Do tej pory na swoje rachunki logowało się tylko ok. 22 proc. uczestników programu. Możliwość szybkiego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w jednym miejscu i potwierdzenia konkretnych, wymiernych zysków utwierdzi uczestników PPK w przekonaniu, że warto być w programie – komentuje Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Do serwisu MojePPK można zalogować się poprzez stronę mojeppk.pl lub bezpośrednio pod adresem: www.rachunek.mojeppk.pl. Logowanie odbywa się poprzez profil zaufany (czyli na przykład przez bankowość elektroniczną) lub za pomocą utworzonego w serwisie konta. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny i nie pozwala na składanie dyspozycji związanych z oszczędnościami. W serwisie MojePPK użytkownicy znajdą informacje o posiadanych rachunkach PPK z podaniem nazw pracodawców oraz instytucji finansowych, zarządzających PPK w danych firmach. W szczegółach każdego rachunku można sprawdzić bieżącą wartość zgromadzonych oszczędności oraz wysokość dokonanych wpłat z podziałem na wpłaty pracownika, pracodawcy i dopłaty państwa. Serwis zawiera także informacje o wypłatach lub zwrotach z rachunku, o ile takie miały miejsce. Pozwala również na wygenerowanie raportu z zestawieniem danych o rachunkach oraz podsumowaniem całości oszczędności zebranych w PPK.

– PPK to jeden z najbardziej efektywnych sposobów gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. Na rachunku uczestnika zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., znajduje się średnio od 100 do 130 proc. więcej, niż on sam wpłacił do PPK. Mamy nadzieję, że dzięki serwisowi MojePPK informacja o tak atrakcyjnych zyskach dotrze także do nieprzekonanych. Satysfakcja uczestników PPK z osiągniętych wyników finansowych to najlepsza zachęta dla innych, by przystąpić do programu – przekonuje Robert Zapotoczny.

Wedle najświeższych danych PFR z możliwości oszczędzania w programie skorzystało dotąd 2,28 mln osób. To nieco ponad 30 proc. pracowników firm, które uruchomiły je u siebie, i nieco ponad 20 proc. uprawnionych do udziału w tym programie. Aktywa PPK to dziś 7,64 mld zł.

Serwis MojePPK dostępny jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim. PFR Portal PPK zachęca do korzystania w razie pytań z infolinii, która działa pod numerem 800 775 775.