Zagraniczne ETF – y są coraz popularniejsze wśród polskich inwestorów. Ich rozwój spowolnił jednak fakt, że ze względów regulacyjnych część z nich jest niedostępna dla krajowych graczy. To jednak ma się zmienić. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o dopuszczeniu języka angielskiego jako języka innego niż język polski, w jakim można sporządzać dokument zawierający kluczowe informacje czyli tzw. KID – y.

„Decyzja Komisji umożliwia dystrybucję instrumentów ETF na podstawie KID sporządzonym w języku angielskim wyłącznie tym klientom, którzy oświadczą, że posługują się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie informacji zawartych w KID w języku angielskim” – podkreśla jednak Komisja.