Aż 60 proc. Polaków deklaruje, że segreguje odpady. Dane Ministerstwa Środowiska nie są jednak optymistyczne. W ostatnich latach poziom recyklingu opakowań spadał, spadały też opłaty płacone przez przedsiębiorców za niewywiązanie się  z obowiązku recyklingu.

Zapasy dokumentów

Najwyższy poziom recyklingu: 48 proc. masy opakowań wprowadzonych na rynek, osiągnęliśmy w 2007 roku. Było to prawie dwa razy więcej, niż wynosił obowiązkowy poziom recyklingu. W następnych latach wyniki spadały.

– Polskie prawo pozwala na przenoszenie „nadwyżki" wykonania obowiązku na kolejne lata, stąd wynikają słabsze poziomy osiągnięte ostatnio. Firmy mają jeszcze zapasy dokumentów potwierdzających recykling – tłumaczy Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Odzysku i Recyklingu.

Potwierdzają to dane Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnich latach opłaty produktowe, czyli kary płacone za niewywiązanie się z wymaganego poziomu recyklingu, spadały.

Ministerstwo Środowiska nie jest jednak zachwycone taką sytuacją. – Wciąż na rynku recyklingu jest dużo nieprawidłowości. Istnieje szara strefa przedsiębiorców, którzy nie realizują obowiązku, fałszowane są dokumenty potwierdzające recykling – ocenia Paweł Sosnowski z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.

Zmiana prawa

Ministerstwo planuje przyspieszenie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.   Projekt, który jest obecnie w Rządowym Centrum Legislacji,  uznaje działalność organizacji odzysku oraz firm zajmujących się odpadami za działalność regulowaną. Przedsiębiorstwa, które rocznie przetwarzają ponad 400 ton odpadów, będą   musiały prowadzić audyt zewnętrzny na potwierdzenie rzeczywistego recyklingu. Dodatkowo  projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych dokumentów, trudniejszych do sfałszowania. – Liczymy, że ustawę uda się przyjąć jeszcze w czasie obecnej kadencji parlamentu – deklaruje Paweł Sosnowski.

Segregacja w domu

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Ogromnym wyzwaniem będzie w Polsce wprowadzenie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.  Do tej pory odzysk opakowań był prowadzony głównie w przedsiębiorstwach, od których najłatwiej jest uzyskać odpady posegregowane, np. od dużych sieci handlowych. Zgodnie z unijnymi wymogami w 2020 roku co najmniej połowa opakowań powinna jednak zostać odzyskana z odpadów komunalnych.

5 mld zł wynoszą przychody polskiego rynku odpadów komunalnych

Ministerstwo Środowiska chce rozliczać z prowadzenia segregacji opakowań w domach organizacje odzysku. Są to podmioty, które specjalizują się w prowadzeniu zbiórki opakowań i w rozliczeniu, w imieniu przedsiębiorców, obowiązku recyklingu.

Dodatkowo organizacje te musiałyby obowiązkowo prowadzić akcje edukacyjne. Teraz programy edukacji są dobrowolne, ale organizacje i tak je prowadzą. – Najistotniejsze jest, byśmy segregowali odpady w momencie ich powstawania i by czynił to każdy – przekonuje Michał Mikołajczyk z organizacji odzysku Rekopol, największej na rynku.

Prace nad zmianą ustawy opakowaniowej trwają już pięć lat w Ministerstwie Środowiska. W tym czasie projekt był wielokrotnie zmieniany. Dlatego nie jest pewne, czy obecne propozycje się utrzymają.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.kozmana@rp.pl

Unijne prawo wymusi zmiany

Do 2014 roku poziom odzysku opakowań w Polsce musi wynieść 60 proc., ich recykling zaś –  55 proc. Do odzysku odpadów zaliczane jest także ich spalanie, a recykling polega na powtórnym użyciu surowców, np. do produkcji innych wyrobów.  Komisja Europejska pracuje nad zmianą dyrektywy o odpadach. Przewiduje, że od 2015 roku będzie dla gospodarstw domowych obowiązkowa osobna zbiórka wszystkich wartościowych materiałów, a od 2020 roku – recykling 50 proc. odpadów. Prawdopodobny jest także zakaz wywożenia odpadów na składowiska ze względu na powodowaną emisję CO2. Na składowiska trafia ponad 80 proc. śmieci w Polsce.