Dlatego wojewodowie mogą nakładać kary na samorządy za brak wykonania tych zadań - alarmuje Konwent Marszałków Województw RP.

W specjalnym oświadczeniu do rządu samorządowcy ze wszystkich województw napisali m.in.: „Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia do zabezpieczenia w budżecie państwa środków na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod wały przeciwpowodziowe, rzeki i potoki oraz ujawnienie ich w księgach wieczystych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. (...) Tereny te w znacznej części nie posiadają uregulowanego stanu prawnego, który może zostać wyjaśniony po całkowitym wykupie ich części składowych. Powyższy obowiązek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego samorządy nie otrzymały żadnych środków finansowych, a niewywiązanie się z jego realizacji będzie skutkować naliczaniem kar pieniężnych przez Wojewodów." – podkreśla w oświadczeniu Piotr Całbecki, Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP.

Jak na razie Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało sprawę do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a to przekazało sprawę do resortu finansów z prośbą o analizę problemu i „...ocenę możliwości zabezpieczenia w budżecie Państwa środków finansowych z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod wały przeciwpowodziowe, rzeki i potoki oraz ujawnienie tego rodzaju nieruchomości w księgach wieczystych".