- Tytuł Finansowej Marki Roku 2015 jest dla nas dowodem, że realizowana przez nas strategia jest odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców - uznał.

- EFL dziś to firma oferująca bogaty portfel usług finansowych, takich jak leasing, pożyczka, wynajem, faktoring czy ubezpieczenia. Jednak przede wszystkim jesteśmy partnerem, który realnie wspiera rozwój biznesu swoich klientów. Dlatego nieustannie monitorujemy trendy rynkowe oraz potrzeby i sytuację biznesową firm sektora MŚP, w oparciu o którą konstruujemy ofertę w jak najszerszym stopniu odpowiadającą biznesowym wyzwaniom naszych klientów. To dzięki ich zaufaniu po raz kolejny możemy cieszyć się tym zaszczytnym tytułem.

W werdykcie kapituły konkursu Finansowa Marka Roku czytamy, że wzięto pod uwagę przede wszystkim silną pozycję marki EFL na rynku leasingu, która została zbudowana dzięki stabilnemu rozwojowi firmy i ofercie dopasowanej do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Jednym z przykładów tejże oferty jest unikatowy w skali Polski i Europy projekt: Jobs for Youth (JfY) – Praca dla Młodych, do którego w ubiegłym roku przystąpił EFL. Ma on na celu wspieranie zatrudnienia osób w wieku od 15 do 24 lat. Dzięki partycypacji w tym projekcie EFL wprowadził usługę „Leasing Europejski. Praca dla Młodych", wspierającą przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać młodych ludzi i umożliwić im rozwój kariery zawodowej.