O tym, że wśród członków RPP panuje duża zgodność poglądów na temat właściwej w obecnych okolicznościach polityki pieniężnej, świadczy to, że decyzja zapadła wyjątkowo wcześnie. Była znana już o 12:45, podczas gdy w poprzednich miesiącach zdarzało się, że zapadała około godz 14.

W marcu, ogłaszając obniżkę stopy referencyjnej NBP do najniższego w historii poziomu 1,5 proc., RPP zadeklarowała, że to kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Po kwietniowym posiedzeniu tego gremium prezes NBP Marek Belka powiedział, że do zmiany zdania jego członków mogłoby skłonić zdecydowane pogorszenie koniunktury w Polsce. Na to jednak się nie zanosi.

W ocenie większości ekonomistów, RPP nie zmieni stóp co najmniej do końca tego roku, ale nie brak też głosów, że pozostaną one na obecnym poziomie także przez większość 2016 r.