Od 1 października 2016 r. zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych Pioneer oraz usługa zarządzania portfelami instrumentów finansowych prowadzone będą bezpośrednio w Pioneer Pekao TFI. Do tej pory za zarządzanie odpowiedzialna była spółka Pioneer Pekao Investment Management będąca jedynym akcjonariuszem Towarzystwa.

- Sposób zarządzania aktywami nie ulegnie zmianie – zapewnia Krzysztof Lewandowski Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI. – Będzie zachowana pełna ciągłość operacyjna a funduszami oraz indywidualnymi portfelami będą zarządzać ci sami specjaliści, którzy z początkiem października staną się pracownikami Towarzystwa.

Za pion zarządzania aktywami odpowiedzialny będzie jak dotychczas Peter Bodis, który od października będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Pioneer Pekao TFI.

Zmiana podmiotu zarządzającego funduszami i portfelami instrumentów finansowych klientów z Pioneer Pekao Investment Management S.A. na Pioneer Pekao TFI S.A. to wynik rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.