Edukacja filmowa Jak używać filmu w pracy z innymi? 14 maja, g. 11.00, Kinoteka (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1)

planetedocff.pl

Edukację filmową rozumie się zarówno jako edukację filmem, jak i edukację poprzez film. Obraz filmowy to zapis pewnej rzeczywistości, a także jego świadectwo: wizualna forma, która ujawnia procesy społeczne, opisuje obyczaje i odkrywa mentalność. Zmusza do dyskusji, prowokuje pytania, jest źródłem wiedzy o człowieku i świecie. Edukacja poprzez film może być pretekstem do opisania i umiejscowienia się w konkretnej społeczności. W tym kontekście film staje się praktyką animacyjną: przestrzenią i środkiem ekspresji. W dyskusji udział wezmą między innymi: Agata Sotomska (koordynatorka projektu „Filmoteka Szkolna" w PISF), Piotr Stasik (reżyser i animator kultury) oraz Paweł Ziemilski (reżyser).

Czytaj więcej w Serwisie Pierwsze Ujęcie PISF