Transformacja to szanse i wyzwania

Podczas EKG reagujemy na kluczowe współczesne problemy – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Publikacja: 28.03.2024 21:00

Transformacja to szanse i wyzwania

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z PTWP

Myśl przewodnia tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) to „Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości”. O jaką transformację chodzi?

Zwracamy w ten sposób uwagę na znaczenie trwających procesów gruntownej przebudowy różnych dziedzin życia. Zdecydowaliśmy, że w tym roku to właśnie transformacja będzie motywem przewodnim trzech kongresowych dni i pojawi się w debatach, rozmowach, analizach.

Do myślenia szeroko o tym pojęciu skłania przede wszystkim 20. rocznica polskiej akcesji do Unii Europejskiej. To także właściwy moment, aby zapytać o perspektywy, o kolejne konieczne zmiany, by Unia i Polska w jej ramach mogły skuteczniej mierzyć się z problemami współczesności. A żyjemy w czasach skomplikowanych, niestabilnych, niosących wciąż nowe wyzwania i mamy świadomość, że wszystko to, co zmienimy tu i teraz, zaprocentuje w przyszłości.

Trwająca transformacja dotyczy oczywiście też, a może i w największej mierze, sektora energii i gospodarki, która musi dążyć do tego, aby zmniejszać ślad węglowy i wpływ na środowisko naturalne. Stoimy wobec konieczności cywilizacyjnej zmiany związanej z odchodzeniem od wytwarzania energii z paliw kopalnych. Transformacji, a więc zmianie, podlegają także wszystkie aspekty gospodarki ze względu na postępującą cyfryzację, która z jednej strony niesie szanse, a z drugiej zagrożenia, a więc i tu mamy o czym rozmawiać.

Na jakich głównych wyzwaniach rzeczywistości geopolitycznej będzie się koncentrowała uwaga podczas katowickich debat, prezentacji i spotkań?

Mocno koncertujemy się na konkurencyjności europejskiej gospodarki, która musi się zmienić, jeśli chce skutecznie walczyć o swoją pozycję na globalnym rynku. Będziemy debatować o tym, jak Unia wypada na tle innych gospodarczych potęg, jak USA, Chiny czy Japonia. To taki moment, w którym możemy zapytać i zastanowić się – jakiej Europy chcemy.

Wielkie wyzwania stoją przed nami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, także gospodarcze. Musimy spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zwiększyć możliwości obronne krajów członkowskich UE i przeanalizować scenariusze rozwoju sytuacji w przypadku osłabienia NATO.

Nie bez znaczenia jest czas, w jakim rozmawiamy, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, których wyniki będą miały wpływ na europejską politykę obronną. Wielkim wyzwaniem współczesności są także migracje, ale można na to zjawisko spojrzeć również jak na szansę. I na rozmowy o tym zjawisku także znaleźliśmy sporo miejsca w czasie kongresowych debat.

A jeśli chodzi o wymiar gospodarczy?

Gospodarczo bardzo przyspieszyliśmy dzięki cyfryzacji. Szeroko omówimy technologiczne trendy przyszłości i wszystko to, co daje impuls do dalszego rozwoju. Nie można też współcześnie rozmawiać o wymiarze gospodarczym, nie mówiąc o transformacji – to nasze słowo klucz – w kierunku zielonej zmiany. Biznes w pewnym sensie jest w strategicznej przebudowie, bo nikt, kto chce prowadzić działalność, nie może nie uwzględniać w swoich działaniach ochrony klimatu, dekarbonizacji, ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko. Za tym podejściem idą też konkretne rozwiązania systemowe, technologiczne – i one mają swoje zasłużone miejsce w szeregu debat.

Katowicki tygiel debat od lat przyciąga czołowych polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu. Jakich gości będą mogli wysłuchać i spotkać uczestnicy tegorocznego kongresu?

Tygiel to bardzo dobre określenie, co roku gościmy topowych ludzi świata biznesu, polityki, nauki. Nasze zaproszenie przyjęła Kadri Simson, unijna komisarz ds. energii, a także przedstawiciele rządów wielu krajów. Ekspercki głos zabiorą m.in. Amit Joshi, profesor IMD, ekspert w zakresie AI, analityki i strategii marketingowej, czy Mieczysław Bieniek, doradca społeczny ministra obrony, zastępca dowódcy strategicznego NATO w latach 2010–2013. Będą z nami także przedstawiciele nowego rządu, m.in. Borys Budka, minister aktywów państwowych, Marzena Czarnecka, minister przemysłu, i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Będziemy także gościć szeroką reprezentacją biznesu. Wśród naszych gości będą Brunon Bartkiewcz, prezes ING Banku Śląskiego, Rafał Brzoska, prezes InPostu, Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy, Paweł Jarski, CEO, Grupa Elemental, Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex, Agnieszka Kubera, prezeska Accenture Poland, Artur Popko, prezes Budimexu, Wiktor Janicki, prezes firmy AstraZeneca Pharma Poland, i Przemysław Sztuczkowski, prezes firmy Cognor Holding.

Tradycyjnie równolegle do głównego nurtu EKG ma miejsce bardzo szerokie spektrum wydarzeń towarzyszących. Co w tej warstwie będzie się działo przez trzy kongresowe dni 7–9 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowych w Katowicach?

Europejski Kongres Gospodarczy sprzyja networkingowi oraz nawiązywaniu nowych kontaktów i to właśnie wieczorne gale oraz bankiety służą dobrej integracji i budowaniu partnerskich relacji, a także pozwalają na kontynuację rozmów w kuluarach po całym dniu debat. W tym roku rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic.

Konsekwentnie podkreśla pan, że EKG to nie tylko spotkania i rozmowy, ale także konkretne propozycje praktycznych działań i rozwiązań dotyczące najbardziej palących wyzwań współczesności. Jakich efektów oczekuje pan po tegorocznym spotkaniu?

Tak, ale te konkretne rozwiązania mają szansę na wypracowanie w toku rozmów, dialogu. Misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego to szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki – i przykładamy ogromną wagę do tego, aby pozostawała w mocy. Reagujemy na kluczowe współczesne wyzwania i umożliwiamy podejmowanie działań będących odpowiedzią na nie. To właśnie za efektywność, możliwości, jakie otwierają się przez trzy dni w Katowicach, jesteśmy szczególnie doceniani.

Materiał powstał we współpracy z PTWP

Materiał partnera
Cyfryzacja w centrum uwagi na EEC
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał partnera
Bezpieczeństwo pod lupą podczas EEC
Materiał partnera
EEC: co nowy rząd planuje w infrastrukturze
Europejski Kongres Gospodarczy
Na jakie inwestycje stać dziś samorządy?
Materiał partnera
Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe