Program merytoryczny obejmuje ponad 200 wydarzeń: paneli, warsztatów, prezentacji, spotkań autorskich i wydarzeń specjalnych. To niepowtarzalne w swojej skali wydarzenie o tematyce samorządowej w Europie. Jego program składa się z 15 ścieżek tematycznych i porusza szeroki wachlarz zagadnień związanych z samorządami. Tytuł jednego z bardzo interesująco zapowiadających się paneli to „Mniejszości narodowe i etniczne w samorządach lokalnych – tożsamość, rola, wyzwania”.

Podczas dyskusji, w której głos zabiorą przedstawiciele władz samorządowych m.in. z Litwy, Finlandii, Ukrainy i Polski, eksperci i praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie partycypacji mniejszości narodowych i etnicznych w budowaniu wspólnoty lojalnej. Jak świadome uczestnictwo w życiu i władzach lokalnej społeczności wpływa na spójność społeczną? W jaki sposób maksymalnie wyzyskać naturalny, zasymilowany historycznie multikulturalizm? Jakie niebezpieczeństwa stoją przed lokalnymi społecznościami, które nie potrafią zaopiekować się swoimi mniejszościami i dopuścić ich do podejmowania decyzji? Jakie niebezpieczeństwa stoją przed społecznościami poddanymi zwiększonemu napływowi grup reprezentujących odmienne kultury? W jaki sposób wykorzystać tę niepowtarzalność pod względem kulturowym i turystycznym, aby budować markę regionu? Jakie programy i doświadczenia w ochronie wspólnego dziedzictwa mają poszczególne kraje naszej części Europy? Jak na tle innych krajów prezentuje się Polska, czy jako kraj potrafimy dbać o rolę, kulturę i dziedzictwo naszych sąsiadów mówiących w innych językach?

Europejski Kongres Samorządów, którego misją jest budowanie platformy dialogu na rzecz najlepszych rozwiązań dla polskiego samorządu, zaprasza do rejestracji na wydarzenia za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 4–5 marca 2024 r. w Mikołajkach.