Podczas dyskusji przedstawiciele władz samorządowych, eksperci, naukowcy, prawnicy i konstytucjonaliści oraz goście zagraniczni pochylą się nad zagadnieniem decentralizacji władzy oraz delegacji zadań na niższe szczeble zarządzania samorządowego. Dzięki znakomitej międzynarodowej obsadzie będziemy mogli uchwycić doświadczenia w tym zakresie z kilku państw Europy.

Decentralizacja to proces, który zarazem jest wielkim paradoksem, ponieważ mimo oddawania przez władzę centralną niektórych zadań i kompetencji, co do zasady system państwowy ulega wzmocnieniu oraz oczyszcza się z patologii, które trawią systemy scentralizowane (np. praktyki korupcjogenne) – co ostatecznie powoduje impuls prorozwojowy i społeczny.

Jak na tle innych systemów politycznych przedstawiają się polskie rozwiązania? Jakie są nasze słabości, z jakich systemów powinniśmy czerpać inspiracje, czy też być może Polska ze swoim potencjałem instytucjonalnym jest w stanie wytworzyć własny niepowtarzalny system, który będzie inspiracją dla innych? Warto też pamiętać, że właśnie polskie rozwiązania podziału administracyjnego są uznawane przez ekspertów za wielkie osiągnięcie transformacji. W jakim kierunku powinien podążać polski system, aby maksymalnie wyzyskać potencjał, jaki drzemie w naszym społeczeństwie?

Europejski Kongres Samorządów, którego misją jest budowanie platformy dialogu na rzecz najlepszych rozwiązań dla polskiego samorządu, serdecznie zaprasza do rejestracji na wydarzenia za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/