Pandemia pokazała silne więzi między biznesem a społeczeństwem, a także zainspirowała przedsiębiorców do podjęcia działań poprawiających relacje nie tylko z pracownikami, ale też z szerszym otoczeniem.

Wiele firm, mimo kryzysu, wykorzystało ten czas na budowanie relacji, marki i działania społeczne służące otoczeniu.

Odpowiedzialny biznes w dobie pandemii.
Dodatek promocyjno-informacyjny

– Taki dialog sprzyja budowie zaufania, które stanowi podstawę skutecznego przywództwa w obecnych czasach. Coraz więcej organizacji zauważa, że przekształcenie się w organizację nastawioną na cel, w której interesariuszy łączy wspólny system wartości, stanowiący podstawę wszystkich decyzji biznesowych, znacząco zwiększa odporność firmy na wszelkie kryzysy – zarówno lokalne, jak i globalne, a odpowiedzialność społeczna ma największy sens, gdy przekłada się na długoterminowe zobowiązanie – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte w Polsce i Europie Środkowej. Deloitte na początku pandemii stworzyło serwis „Odporność biznesu w dobie Covid-19", w którym na bieżąco publikowane są porady, wskazówki i informacje na temat tego, jak prowadzić biznes w tej nowej sytuacji i jak zarządzać wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Kolejnym przykładem firmy, która zareagowała na sytuację związaną z koronawirusem, jest MLEKOVITA. Postawiła ona na wsparcie najbardziej potrzebujących. Dofinansowała m.in. zakup karetki, przekazała środki ochrony osobistej (maseczki i przyłbice) dla szpitali oraz produkty żywnościowe dla korzystających z Banków Żywności czy Caritas Polska, a także dostarczała je do domów objętych kwarantanną. – Mimo trudnej sytuacji nie zwalniamy tempa i skupiamy się na realizacji zamówień. Koncentrując się na utrzymaniu naszego biznesu i wsparciu polskiej gospodarki, czujemy potrzebę dołożenia swojej cegiełki do walki z Covid-19. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć pracujące na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem oddziały ratunkowe w najbliższym otoczeniu naszej firmy – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy MLEKOVITA. Grupa LOTOS także skupiła się na bezpieczeństwie pracowników, klientów i kontrahentów oraz włączyła się w działania służące społeczeństwu i otoczeniu, w którym działa. – Dbamy o zachowanie ciągłości pracy rafinerii oraz dystrybucji produktów. Już w pierwszych dniach pandemii zaczęliśmy wspierać polskie szpitale i służby mundurowe, przekazując ponad 8 mln zł na respiratory, łóżka szpitalne, kardiomonitory czy środki ochrony indywidualnej, a także karty paliwowe dla szpitali. Koncern kupił też 500 tys. kombinezonów, 300 tys. przyłbic i 100 tys. ochraniaczy na buty, a sześciu placówkom medycznym przekazał samochody do przewozu pacjentów, próbek i materiałów medycznych – mówi Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy LOTOS.