Siedmiu na dziesięciu mieszkańców Polski uważa zmiany klimatu za bardzo poważny problem, a głównym powodem dla większości z nas, dla którego warto dbać o środowisko, jest troska o przyszłe pokolenia – tak odpowiedziało prawie trzy czwarte badanych (73 proc.) i jest to najwyższy uzyskany wynik na przestrzeni wszystkich edycji badania. Spora część społeczeństwa – 63 proc. – uważa, że należy to robić przede wszystkim dla zdrowia. Z kolei dla 49 proc. najważniejsza jest ochrona przyrody.

Co dziesiąty respondent wskazał też oszczędność i kwestie ekonomiczne. Co ciekawe, aż 69 proc. przebadanych ma świadomość, że stan środowiska w największym stopniu zależy od aktywności każdego z nas. – Badanie pokazuje, że świadomość ekologiczna mieszkańców Polski uległa zmianie, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie. Respondenci znacznie częściej niż w poprzednich latach zwracają uwagę na ograniczenie zużycia wody (ponad 90 proc. wskazań) oraz wybierają rozwiązania ekologiczne, nawet wtedy, gdy oznacza to dodatkowy koszt (82 proc.) – czytamy na stronie resortu klimatu i środowiska.

Oszczędzamy wodę i prąd

Bardzo duży odsetek mieszkańców Polski – ponad 95 proc. – deklaruje, że oszczędza energię w domu, głównie poprzez: gaszenie świateł w nieużywanych pomieszczeniach, stosowanie energooszczędnych źródeł światła czy zakup energooszczędnych urządzeń AGD. Jedna trzecia respondentów planuje podjęcie dodatkowych działań, które zwiększą efektywność energetyczną i umożliwią zmniejszenie rachunków za energię. Osoby te najczęściej planują zastosować odnawialne źródła energii. Ponad 3/4 badanych jest skłonnych wydać więcej na „czystą" energię, a odsetek ten jest prawie cztery razy wyższy od uzyskanego w 2018 r.

61 proc. badanych zadeklarowało też, że dla dobra środowiska może skorzystać z roweru bądź komunikacji miejskiej zamiast samochodu.

Piece zatruwają środowisko

Polacy zapytani o to, co najbardziej zanieczyszcza powietrze w Polsce, uznali w większości, że są to piece domowe.

Z badania wynika, że najwięcej gospodarstw domowych korzysta z podłączenia do sieci ciepłowniczej, aby ogrzać swoje mieszkanie (31 proc.). W tym roku znacznie wzrósł odsetek osób, które ogrzewają dom gazem (28 proc.), a coraz mniej osób wybiera węgiel (14 proc.). By poprawić jakość powietrza, badani wskazują, że należy wymienić stare piece węglowe na piece niskoemisyjne (54 proc.) oraz stosować odnawialne źródła energii (33 proc.). Ponad połowa osób korzystających z węgla lub pelletu/brykietu deklaruje chęć zmiany swojego pieca na bardziej ekologiczne źródło energii.

Prawie wszyscy segregują

Z zebranych danych wynika, że poprawiły się nasze działania związane z segregowaniem odpadów. Prawie wszyscy badani zadeklarowali, że regularne sortują śmieci (96 proc.), co jest zdecydowanie najwyższym odsetkiem na przestrzeni wszystkich edycji badania. Wynik ten prawdopodobnie wynika z nowelizacji ustawy, która wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich. Wśród ankietowanych zdarzyły się osoby, które mają trudności z segregowaniem. 33 proc. odpowiedziało, że nie robią tego, bo w ich okolicy nie ma odpowiednich pojemników na śmieci, a 31 proc. nie ma miejsca w domu na to, by je sortować. Najczęściej segregowanymi odpadami są: plastik (2020 r.: 97 proc. vs 2018: 82 proc.), papier (2020 r.: 91 proc. vs 2018 r.: 70 proc.), szkło (2020 r.: 90 proc. vs 2018 r.: 81 proc.) oraz odpady organiczne (2020 r.: 79 proc. vs 2018 r.: 50 proc.).

Badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przeprowadzono w październiku 2020 r.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- Artykuł powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego „Dzień Ziemi". Partnerem dodatku jest BOŚ Bank.