Składka z polis majątkowych wzrosła o ponad jedną piątą, do 730,5 mln zł (rynek zwyżkował w tym czasie o niespełna 4 proc.).

Wysoką dynamikę przychodów Generali zawdzięcza dobrej sprzedaży ubezpieczeń: mieszkaniowych, turystycznych, dla małych i średnich firm (wzrost portfela o prawie 45 proc.). Wysoka dynamika składki nie przełożyła się na poprawę wyniku. Stratę w wysokości 11,7 mln zł towarzystwo tłumaczy ”trudnym rokiem pod względem anomalii pogodowych (huragany, powodzie)”. Rok wcześniej spółka (po doprowadzeniu danych do porównywalności) też miała stratę – 10,3 mln zł.

Generali Życie zebrało o 53 proc. więcej składki niż przed rokiem (1,2 mld zł). Ubezpieczyciel podaje, że najbardziej ceniony portfel polis ze składką regularną wzrósł o jedną czwartą, do 370,8 mln zł. Rekordową dynamikę (522 mln zł w IV kw.) przyniosła współpraca z bankami.

Firma życiowa wypracowała zysk netto w wysokości 25,3 mln zł, wobec 11,9 mln zł rok wcześniej.