To równocześnie rekord dla samej GPW – nigdy wcześniej w jednym kwartale nie rozpoczęło notowań nowych spółek. - Na innych europejskich rynkach spółki wstrzymują decyzje o IPO w obliczu dużej zmienności nastrojów na rynku – napisali autorzy raportu. Pod względem wartości ofert pierwotnych, GPW w Warszawie uplasowała się na czwartym miejscu z wynikiem 121 mln euro.

W pierwszym kwartale 2011 r. giełdy europejskie odnotowały spadek łącznej wartości IPO  o 71 proc. oraz spadek liczby debiutów o 26 proc. w porównaniu do IV kwartału 2010 r. W okresie od stycznia do marca 2011 r. w Europie miało miejsce 95 IPO o łącznej wartości blisko 3 mld euro, podczas gdy w IV kwartale 2010 r. w ramach 129 ofert pozyskano ponad 10 mld euro.