W piątkowych głosowaniach Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. oraz udzielił absolutorium Radzie Ministrów w tej kwestii.

W sumie dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 400,5 mld zł i były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 12,8 mld zł. Natomiast wydatki wyniosły 414,3 mld zł i były niższe od planowanych o 2 mld zł. Deficyt wyniósł 13,7 mld zł. Oznacza to, że był niższy o ponad 14,8 mld zł (blisko 52 proc.) w stosunku do nieprzekraczalnego limitu ustalonego w ustawie budżetowej na 2019 r. – zaznacza w komunikacie resort finansów.

Tymczasem znacznie gorzej przebiega wykonanie planu finansowego na 2020 r. Choć w ustawie budżetowej założono, że deficytu w tym roku nie będzie, to już po czerwcu wyniósł on – jak potwierdził w czwartek resort finansów - 17,1 mld zł.

Czytaj także: Dziura w kasie państwa będzie gigantyczna 

Dochody państwa wyniosły w okresie styczeń-czerwic 2020 r. 4 mld zł i były wyższe o 5,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Na ten wzrost przede wszystkim wpływ miała wpłata z zysku NBP w wysokości 7,4 mld zł oraz wyższe dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Dochody podatkowe były niższe rok do roku o ok. 11,7 mld zł, w tym: z VAT - o 9,5 proc. niższe (ok. 8,2 mld zł), z PIT - o 7,4 proc. (2,3 mld zł), a z akcyzy o 3,5 proc. niższe (1,2 mld zł). Za to z CIT wzrosły rok do roku o 0,3 proc., po głębokim spadku w kwietniu, a z podatku bankowego – wzrosły o 0,4 proc.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. wyniosły 214,5 mld zł, czyli o 17,3 mld zł więcej niż rok temu. Ten wzrost to głównie efekt wyższej subwencji ogólnej dla samorządów (o 3,6 mld zł) oraz dotacji dla budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 10,2 mld zł). Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczeniem skutków pandemii.

- Dane budżetowe po czerwcu nie zmieniają naszej prognozy całorocznego wyniku budżetu państwa. Nadal szacujemy, że deficyt budżetu państwa w 2020 wyniesie ok. 60-70 mld zł, jeżeli druga fala pandemii nie przerwie trwającego ożywienia – skomentował w piątek zespół ekonomistów PKO BP.

- Wykonanie budżetu państwa tylko częściowo oddaje ogólną sytuację w finansach publicznych ze względu na przesunięcia istotnych wydatków do instytucji rozwojowych takich jak BGK czy PFR. W efekcie dotacja do FUS, który ponosi koszty pomocy antykryzysowej, po czerwcu spadła 17 proc. rok do roku – zauważa zespół ekonomistów ING Banku Śląskiego.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

W związku z pandemią konieczna jest nowelizacja budżetu państwa. Minister finansów Tadeusza Kościński powiedział ostatnio, że stanie się to na przełomie sierpnia i września.