Polska staje się za ciasna

Polskie firmy widzą znacznie większe możliwości rozwoju na nowych rynkach, niż firmy światowe. Co czwarty krajowy przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność na rynku zagranicznym.

Publikacja: 17.12.2014 11:30

Polska staje się za ciasna

Foto: Bloomberg

Z sondy przeprowadzonej wśród firm, będących klientami TMF Group, globalnego dostawcy usług biznesowych, wynika że zarówno polskie, jak i zachodnie firmy są pełne optymizmu, jeśli chodzi o rozwój własnego biznesu w najbliższym czasie. W sporadycznych przypadkach sceptycznie patrzą w przyszłość wyłącznie światowi przedsiębiorcy. Polskie firmy wyróżnia absolutnie optymistyczne nastawienie, co wiąże się z całkowitym przeświadczeniem o ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej na świecie.

Wyniki analizy wskazują, że ponad połowa przedsiębiorców jest przekonanych o wzroście swoich firm w najbliższych latach. Co czwarta firma działająca na rynku międzynarodowym i co trzecia firma polska spodziewa się w najbliższej perspektywie wzrostu swoich przychodów.

Charakterystyczne jest przy tym, że polscy inwestorzy w znacznie większym stopniu niż firmy zachodnie upatrują szansy dalszego rozwoju w ekspansji na inne rynki.

- Co czwarta polska firma, zamierza rozpocząć działalność za granicą. Ambicje rodzimych inwestorów, związane z planowaną działalnością w innych krajach, to powód do dużej satysfakcji. Od wielu lat obserwujemy ewolucję polskich firm, pomagając im wchodzić na światowe rynki - zauważa Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.

Z ankiety wynika, że celem ekspansji polskich firm są przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, wśród których czołową pozycję zajmują Niemcy. Inwestorzy chcą rozwijać działalność głównie w naszym regionie Europy, w tym także w Rosji i w krajach strefy euro. Jednocześnie, polscy przedsiębiorcy duże możliwości widzą także w dalszym rozwoju działalności na rynku krajowym.

Z drugiej strony badanie przyniosło informacje o ostrożnym podejściu firm, jeśli chodzi o planowanie wydatków. Zdecydowana większość, zarówno polskich, jak i działających na światowych rynkach firm zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie restrukturyzację kosztów. - Takie decyzje wymusza prawdopodobnie silna konkurencja na rynku, na którym wciąż odczuwalne są skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Bogatsze o ostatnie doświadczenia firmy, wnikliwie rozpatrują też kwestie związane zatrudnianiem nowych pracowników - informuje Mikołaj Pluciński.

Charakterystyczne, że ankietowane firmy jednoznacznie uznały, że największy wpływ na ich działalność wywiera szybki rozwój technologiczny. Postępująca w szybkim tempie ewolucja nowych technologii, która decyduje też o zmianach zachowań konsumentów oraz transformacji w każdej dziedzinie biznesu, spędza sen z powiek przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. W związku z tym, większość z nich przewiduje konieczność szybkiego dostosowywania swojej działalności do nowych warunków rynkowych, zmiany przyjętej taktyki i związane z tym dodatkowe wydatki.

Z sondy przeprowadzonej wśród firm, będących klientami TMF Group, globalnego dostawcy usług biznesowych, wynika że zarówno polskie, jak i zachodnie firmy są pełne optymizmu, jeśli chodzi o rozwój własnego biznesu w najbliższym czasie. W sporadycznych przypadkach sceptycznie patrzą w przyszłość wyłącznie światowi przedsiębiorcy. Polskie firmy wyróżnia absolutnie optymistyczne nastawienie, co wiąże się z całkowitym przeświadczeniem o ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej na świecie.

Pozostało 82% artykułu
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Słodkie kłamstewka
Ekonomia
Spadkobierca może nic nie dostać
Ekonomia
Jan Cipiur: Sztuczna inteligencja ustali ceny
Ekonomia
Polskie sieci mają już dosyć wojny cenowej między Lidlem i Biedronką
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ekonomia
Pierwsi nowi prezesi spółek mogą pojawić się szybko