Orłami Eksportu nagrodziliśmy pięć przedsiębiorstw. To tytuł przyznawany za tempo rozwoju zagranicznej sprzedaży. Marka Eksportu to uhonorowanie firm znajdujących się w znakomitej kondycji finansowej, które wykazują się znaczącą dynamiką eksportu towarów bądź usług. Z kolei Dobra Firma to taka, która może się poszczycić stabilnym, szybkim i – co ważne – efektywnym rozwojem w ciągu trzech ostatnich lat.

W tym roku aż czterem firmom udało się zdobyć więcej niż jedną nagrodę, a dwie: Fabryki Mebli Forte z Ostrowi Mazowieckiej i CD Projekt z Warszawy zgarnęły całą pulę. Meblowy potentat podobny sukces miał na koncie także w ubiegłym roku.

 

Nagrody przyznała kapituła, w której zasiadali: Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Witold M. Orłowski, doradca PwC w Polsce, Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego oraz Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej".