Przychody Enter Air w III kwartale wzrosły rok do roku o 184 proc., do 536,9 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 120 proc., do 75,6 mln zł.

Zarząd Enter Air zakłada, że wpływ pandemii nie zagrozi kontynuacji działalności grupy (wskazano na stabilną sytuację Enter

Air). Spółka podjęła działania oszczędnościowe, m.in. w obszarze wynagrodzeń czy inwestycji (przesunięcie dostaw Boeingów B737-8 MAX). Banki finansujące zaoferowały pozyskanie dodatkowych linii kredytowych (około. 250 mln zł). Zarząd wskazuje też na stabilną sytuację touroperatorów, z którymi współpracuje.

„Wyniki Enter Air w III kwartale były lepsze niż przed rokiem (zdecydowany wzrost EBITDA i wyniku netto) oraz były powyżej naszych oczekiwań (pomimo słabszego odczytu przychodów o około 11 proc. w porównaniu z szacunkami DM BDM; niższe koszty zużycia materiałów i energii)” – komentują analitycy DM BDM. „Dlatego też rezultaty odbieramy pozytywnie. Grupa odbudowuje sprzedaż (szacujemy, że zrealizowano 75-80 proc. lotów w odniesieniu do III kwartału 2019 r.) , dzięki znoszeniu obostrzeń (uważamy, że Covid-19 pozostaje głównym ryzykiem). Zwracamy uwagę na otrzymanie pożyczki od PFR w I kwartale 2021 r. w wysokości 287 mln zł, co naszym zdaniem zabezpiecza kwestię płynności (363 mln zł gotówki EoP). Dodatkowo w marcu do użytku zostały dopuszczone samoloty Boeing 737 MAX-8” - podsumowuje DM BDM.

Jak podano w raporcie na 2022 r. spółka zakłada „konserwatywnie dalszy powrót do skali operacji na poziomie 75 proc. z roku 2019. W kolejnych latach (2023-2025) założono stopniowy wzrost wykonywanych operacji lotniczych na poziomie odpowiednio 82 proc., 90 proc. oraz 100 proc. w odniesieniu do operacji wykonanych w 2019 r.

Podczas wtorkowej sesji akcje Enter Air kosztują 26,2 zł, czyli bez zmian wobec zamknięcia z poniedziałku. Licząc od początku roku, akcje straciły około 33 proc.