Materiał powstał we współpracy z firmą ECO Kutno sp. z o.o.

ECO Kutno sp. z o.o. jest przynależnym do Grupy Kapitałowej ECO przedsiębiorstwem o charakterze lokalnym zajmującym się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego do obiektów na terenie Kutna. Poza działalnością sektorową spółka na różnych płaszczyznach podejmuje działania wpisujące się w idee społecznej odpowiedzialności biznesu – ECO Kutno aktywnie uczestniczy w rozmaitych wydarzeniach regionalnych, a także jest kreatorem działań edukacyjnych i prospołecznych, czego wynikiem są otrzymywane przez spółkę liczne wyróżnienia.

I Liceum Ogólnokształcące im. Generała J.H. Dąbrowskiego w Kutnie to najstarsza, ale i najbardziej nowoczesna szkoła ponadgimnazjalna w regionie. Kontynuując swoją ponadstuletnią tradycję, przygotowuje kolejne pokolenia młodych ludzi do egzaminów maturalnych i studiów na najlepszych wyższych uczelniach w kraju i za granicą. Szkoła słynie zarówno z wysokiego poziomu nauczania, ale także z oryginalnych projektów czy funkcjonującej grupy ratownictwa medycznego OSP Dąbrowszczak – jedynej takiej formacji w Polsce.

Projekt pn. „Kutnowska ECOsfera" ma na celu przede wszystkim upowszechnianie i propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów), aktywizację społeczną oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zrównoważonego środowiska. Polega na utworzeniu ogólnodostępnego centrum dydaktyczno-edukacyjnego o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. Kompleksowa baza edukacyjno-ekologiczna zlokalizowana przy ul. Dąbrowskiego w Kutnie składać się będzie z pięciu atrakcyjnych wizualnie i merytorycznie, dostępnych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych pawilonów – stanowisk holistycznie omawiających poszczególne zagadnienia (pawilon audiowizualny, pawilon „no smog", pawilon fizyczny, pawilon biologiczny, pawilon geograficzny). Komponentem wypełniającym całość obszaru będzie zaplanowana infrastruktura towarzysząca o charakterze parkowym, m.in. ścieżki, oświetlenie, miejsca wypoczynku, parkingi, natomiast teren pokryty będzie trawą oraz rozmaitymi nasadzeniami.

„Kutnowska ECOsfera" stanowić będzie bazę dydaktyczną wzbogacającą ofertę z zakresu edukacji ekologicznej na terenie środkowej Polski. Powstały ośrodek ma umożliwiać poznawanie rzeczywistości w sposób doświadczalny, tworząc przyjazną przestrzeń zarówno dla organizacji różnego rodzaju warsztatów, spotkań czy lekcji, ale także ciekawą formę spędzenia rodzinnego czasu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom „Kutnowska ECOsfera" będzie rozwijać liczne umiejętności, sprzyjać rekreacji, kultywowaniu aktywności fizycznej i praktykowaniu wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zdrowego trybu życia. Do niewątpliwych walorów proponowanego przedsięwzięcia zaliczyć należy m.in. wykorzystanie zastanej architektury krajobrazu, bliską odległość od głównej ulicy w mieście Kutno (ul. Królewskiej) prowadzącej do rynku, sąsiedztwo większości szkół powiatowych, niedaleką odległość takich jednostek samorządowych, jak Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Urząd Gminy oraz szeroką dostępność komunikacyjną.

Zamiar utworzenia „Kutnowskiej ECOsfery" jest wyrazem zaangażowania w działania sprzyjające trosce o jakość środowiska, która ściśle koreluje z poprawą jakości i poziomu życia ludzi. Stanowi również kontynuację dotychczas podejmowanych przez partnerów aktywności na rzecz środowiska – m.in. zrealizowanego dla blisko 1000 uczniów z regionu projektu, który otrzymał wyróżnienie w konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020 w kategorii edukacja ekologiczna.

Aktualnie podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków finansowych umożliwiających realizację koncepcji „Kutnowskiej ECOsfery".

Dowiedz się więcej na temat „Kutnowskiej ECOsfery".