Rozwiązanie, które wdroży BPSC, zastąpi aplikacje starszej generacji, z których korzystał DM BZ WBK. System Impuls 5, autorstwa śląskiej spółki, wspierał będzie kluczowe obszary funkcjonowania brokera, m.in. kadry i płace, finanse i księgowość, środki trwałe, dystrybucja, budżetowanie i zarządzanie kapitałem ludzkim.

BPSC to jeden z największych krajowych producentów aplikacji do zarządzania (ERP). Spółka, jako jedyny z wiodących graczy z tego sektora, nie jest notowany na GPW.

Firma była dwa lata temu bliska debiutu (miała już zatwierdzony prospekt). Zrezygnowała ze sprzedaży akcji a pieniądze na inwestycje pozyskała od inwestorów finansowych.