Józef Czyczerski, przewodniczący zakładowej Solidarności wystosował do Herberta Wirtha, prezesa KGHM pismo, w którym zwraca się po raz kolejny o zrekompensowanie załodze pogłębiającego się spadku wynagrodzeń. Twierdzi, że brak wzrostu płac zasadniczych (kolejny rok z rzędu), ograniczenia pracy górników w dni wolne, wzrost kosztów utrzymania, jak i brak dodatkowej nagrody powoduje znaczący spadek płac realnych pracowników i pogłębiające się ich ubożenie.

Jego zdaniem wypracowanie przez KGHM miliardowych zysków jest wystarczającym argumentem, aby podjąć decyzję o podwyżkach płac. W czwartek lubiński koncern poinformował, że wstępne szacunki mówią o wypracowaniu przez spółkę 2,5 mld zł zysku netto za 2009 rok. Listopadowa prognoza mówiła o 2,25 mld zł.

Z kolei średnia płaca w lubińskim koncernie po dziesięciu miesiącach ubiegłego roku, bez nagrody rocznej z zysku, wyniosła 7023 zł.