W weekend unijni ministrowie finansów, na nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli, zdecydowali o utworzeniu specjalnego funduszu ratunkowego dla dotkniętych kryzysem państw strefy euro. Ma on dysponować kwotą do 750 mld euro.

To wpisało się w decyzję Międzynarodowego Funduszu Walutowego o udzieleniu Grecji 30 mld euro pożyczki, w ramach opiewającego na 110 mld euro pakietu wsparcia dla tego kraju przygotowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unię Europejską. Istotnym wydarzeniem była też decyzja o zakupie rządowego długu przez Europejski Bank Centralny oraz decyzja Rezerwy Federalnej o przywróceniu swapów dolarowych.

O godzinie 16:58 kurs USD/PLN testował poziom 3,1280 zł wobec 3,2779 zł w piątek pod koniec handlu. Kurs EUR/PLN spadł natomiast do 4,0126 zł z 4,1522 zł. W ciągu dnia kursy tych par były jeszcze niższe. Za dolara trzeba było zapłacić nieco ponad 3,04 zł, a za euro poniżej 3,98 zł. Jednak silne cofnięcie EUR/USD, po początkowym wzroście do 1,3092 dolara (1,2832 dolara w piątek), ograniczyło proces umocnienia złotego.

W kolejnych dniach złoty w dalszym ciągu będzie pozostawał pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych. Te zaś w głównej mierze będą kształtowane przez ocenę podjętych w ostatni weekend decyzji zmierzających do ustabilizowania się sytuacji na rynkach finansowych. Wydaje się, że powinny dominować umiarkowanie optymistyczne nastroje. A to, po ewentualnym odreagowaniu we wtorek dzisiejszych zmian, będzie tworzyć warunki do umocnienia złotego w tym tygodniu.

[i]Marcin R. Kiepas, marcin.kiepas@xtb.pl, X-Trade Brokers DM S.A.[/i]