Otwiera ją wywiad rzeka pokazujący, jak formowały się koncepcje reform gospodarczych. Uzupełnieniem są listy, które Gomułka wymieniał z wybitnymi ekonomistami z całego świata, działaczami opozycji demokratycznej, a później politykami oraz nigdy niepublikowane dokumenty rzucające nowe światło na przełom roku 1989.

Autor ukazuje wydarzenia poprzedzające reformy rządu Mazowieckiego, takie jak współpraca z MFW oraz przedsięwzięcia doradcze George'a Sorosa. Cenne są również opisy dyskusji programowych, źródeł podejmowanych decyzji oraz dokumentacja tego, co przeszło do historii jako plan Balcerowicza.

[b]„Stanisław Gomułka i transformacja polska”[/b]

Stanisław Gomułka

WN Scholar