Zakazem objęci zostaną - oprócz ambasadora - także wszyscy inni rosyjscy dyplomaci i inni urzędnicy rosyjscy akredytowani w Wielkiej Brytanii.

Zakaz taki nieformalnie obowiązywał od 24 lutego, gdy Rosja napadła na Ukrainę, ale obecnie został - po raz pierwszy - potwierdzony w formie pisemnej.

Czytaj więcej

Władze okupacyjne Krymu: Ukraińcy ostrzelali platformy wiertnicze

Nota autorstwa Lindsay Hole i lorda Johna McFall, spikerów Izby Gmin i Izby Lordów głosi, że "jako formalnie akredytowany przedstawiciel rosyjskiego rządu, ambasador nie będzie mile widziany w siedzibie parlamentu do odwołania".

Pismo zawiera też załącznik w postaci noty MSZ zawierającej nazwiska 265 brytyjskich parlamentarzystów i 154 członków Izby Lordów, którym Rosja zakazała wjazdu do kraju.

Jako formalnie akredytowany przedstawiciel rosyjskiego rządu, ambasador nie będzie mile widziany w siedzibie parlamentu do odwołania

Nota spikerów Izby Gmin i Izby Lordów do parlamentarzystów

Spikerzy Izby Gmin i Izby Lordów wyjaśniają, że jeśli objęta sankcjami osoba wystąpi o rosyjską wizę, prośba ta zostanie odrzucona, a jeśli pojawi się na granicy Rosji, nie będzie mogła jej przekroczyć i zostanie odesłana przy najbliższej sposobności.

Spikerzy nie zalecają też podróżowania do terenów pod "rosyjską kontrolą lub wpływem", w tym na Białoruś, do Naddniestrza w Mołdawii, na Krym, na pogranicze Armenii z Azerbejdżanem oraz do okupowanego Donbasu.