Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie

Ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Publikacja: 02.04.2024 14:00

Materiał partnera:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Szeroka oferta kierunków, liczne badania pokazują, że uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością. Jak zmieniał się KUL przez ostatnie lata?

Mirosław Kalinowski: Tych zmian było bardzo dużo i stale się zmieniamy, dostosowując się do oczekiwań społeczeństwa czy pracodawców. Jesteśmy uniwersytetem otwartym na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. KUL od początku istnienia specjalizował się w filozofii i teologii (mamy najlepszą teologię w Polsce wg rankingu „Perspektyw” ex aequo z UMK w Toruniu) w prawie, naukach społecznych i humanistycznych, ale w ciągu ostatnich dwóch dekad rozwijamy również kierunki z zakresu biotechnologii, informatyki, np. sztuczna inteligencja, a także medyczne, kierunek lekarski, pielęgniarstwo oraz położnictwo. Mamy w sumie ok. 100 kierunków studiów. Co ważne, KUL od ponad 2 lat kształci też Polonię. Z kursów prowadzonych w Centrum Polonijnym KUL skorzystało już 2 tysiące Polaków z 30 krajów. To nie wszystko. Lubelska katolicka uczelnia wykracza poza standardy. Dotychczasowe doświadczenia uzasadniają tezę, że obok cenionej Szkoły Filozofii rozwija się KULowska szkoła readaptacji osadzonych. Od ponad 10 lat prowadzimy studia licencjackie i magisterskie dla więźniów z całej Polski. To więźniowie pod kierunkiem profesorów KUL prowadzą badania naukowe w ramach systemu penitencjarnego. Są one podstawą do eksperymentalnych oddziaływań readaptacyjnych. Mogę powiedzieć, że jesteśmy liderami w Europie w tym obszarze. Ponadto KUL jako jedyna uczelnia w Polsce ma akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Tu zwracam uwagę na obecność wysoce wyspecjalizowanej kadry z ośrodków badawczych i terapeutycznych z całej Polski. Specjalizacja daje możliwość zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych dla absolwentów różnych kierunków. Przed KUL-em szansa, aby stworzyć szkołę psychoterapii uzależnień.

Skąd taka koncepcja?

Rozwój na miarę czasów. Warto podkreślić znaczenie specjalizacji w kontekście wyzwań dla ochrony zdrowia po okresie pandemii. Mamy do czynienia z wysokim ryzykiem uzależnień chemicznych i czynnościowych, miedzy innymi od Internetu.

A skoro jesteśmy przy Internecie…

Już Jan Paweł II wskazywał, że to nowa cywilizacja w technologii, ale należy umiejętnie z niej korzystać. Osobiście mogę pochwalić się rozwojem mediów uniwersyteckich. Działa u nas Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Depesze prasowe ukazują się w mediach ogólnopolskich i zagranicznych. Kilkukrotnie byliśmy na podium w rankingach medioznawczych. Tworzymy filmy dokumentalne.

Jakie nowości znajdą studenci w tym roku?

W ostatnich latach poszerzyliśmy ofertę studiów o nowe propozycje – medycynę, sztuczną inteligencję, coaching i doradztwo kariery oraz programy w języku angielskim: Management i International Relations. W tym roku również będą nowości na studiach I i II stopnia studiów, np. Przywództwo i retoryka, Ekologia integralna i Italianistyka. Studia mają dawać wiedzę, rozwijać młodego człowieka, ale też angażować studentów w działalność społeczną. Efekty uczenia muszą się wpisywać w wymagania, jakie stawiają pracodawcy, ale też być dostosowane do oczekiwań kandydatów i studentów, którzy coraz częściej łączą studia z pracą. Dlatego zmieniamy się. Proponujemy np. studia w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz hybrydowej. Ta ostatnia formuła - hybrydowa cieszy się ostatnio dużą popularnością, gdyż pozwala na połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni.

Na KUL hybrydowo można studiować italianistykę czy romanistykę (studia I i II stopnia) oraz studia II stopnia – filozofię, filologię niderlandzką, klasyczną, sinologię, kognitywistykę, historię sztuki, retorykę stosowaną. Niezależnie od nowych kierunków, rokrocznie największą popularnością cieszą się kierunki medyczne (pielęgniarstwo, lekarski), społeczne (psychologia, kryminologia, zarządzanie, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe), prawne (prawo i administracja) oraz humanistyczne (filologia angielska, italianistyka, hispanistyka, filologia polska, sinologia).

Jednym z nowych kierunków uruchomionych przez KUL jest lekarski. Otwieranie tego kierunku na uczelniach niemedycznych budzi spore wątpliwości m.in. niektórych lekarzy, studentów czy polityków. Minister nauki zapowiedział, że będzie się bacznie przyglądał wydziałom lekarskim, a Polska Komisja Akredytacyjna wnikliwie je badać. Nie obawiacie się Państwo, że nie sprostacie wymaganiom?

Podkreślam z całą mocą, że program, który realizujemy na naszym kierunku lekarskim, spełnia wszelkie standardy kształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza. Nie obawiamy się żadnych kontroli czy weryfikacji i mam wrażenie, że przy tych tematach, to nie o naszej uczelni jest mowa. My mamy od początku pozytywną opinię PKA, a nasi studenci kształcą się naprawdę w świetnych warunkach. Mamy małe grupy, dzięki czemu każdy zyskuje praktycznie indywidualną opiekę. Kwestie wypełniania standardów kształcenia i odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej są dla KUL kluczowe i – zgodnie z zaakceptowaną agendą – rozpoczynamy w tym roku budowę Centrum Edukacji Medycznej z Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Powstaną tam m.in.: Pracownia Anatomii Czystej, Pracownia wirtualnego człowieka i anatomii radiologicznej, chłodnia i dwie sale prosektoryjne oraz pomieszczenia i infrastruktura do prowadzenia zajęć symulowanych, w tym wysokiej wierności. Plan budynków wraz z wyposażeniem oraz harmonogram budowy dołączyliśmy do wniosku o uruchomienie kierunku, złożonego w 2022 r. Zapewniam, że od 3. semestru nasi studenci będą mieli jedno z największych i najnowocześniejszych prosektoriów, które planujemy ukończyć jeszcze w tym roku. Większość zajęć na kierunku lekarskim, odbywa się teraz w budynku Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – z doskonałym i bardzo nowoczesnym wyposażeniem. Prowadzimy tam także zajęcia dla studiujących pielęgniarstwo i położnictwo, a oba kierunki są obecnie akredytowane na maksymalnie długi okres czasu. Członkami zespołu na kierunku lekarskim KUL są m.in. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (ze specjalizacją anatomia, chirurgia ogólna, zdrowie publiczne), dr. hab. Kinga Szymona, prof. KUL (psychiatra), prof. dr hab. Sławomir Rudzki (chirurgia ogólna, transplantacyjna i zdrowie publiczne), dr hab. Grzegorz Sobieszek (fizjologia, kardiologia), prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski (chirurgia), prof. Henryk Wiktor (położnictwo i ginekologia), dr hab. Cezary Grochowski (neurochirurgia). Do zespołu Wydziału Medycznego dołączył ostatnio również prof. dr hab. Michał Zembala, autorytet w obszarze kardiochirurgii.

Dlaczego KUL stawia na medycynę?

Ponad stuletnie funkcjonowanie i doświadczenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, daje rękojmię, że absolwenci KUL, w tym absolwenci kierunków medycznych, wyróżniają się najwyższym poziomem wiedzy i przygotowania merytorycznego. Stale współpracujemy ze światowej sławy naukowcami-medykami. Wśród nich jest np. wybitny onkolog prof. Waldemar Priebe z MD Anderson Center Texas University oraz prof. Bogdan Czerniak z USA, należący do ścisłej czołówki najwybitniejszych patologów w zakresie patologii nowotworów układu moczowo-płciowego oraz nowotworów kości, stawów i tkanek miękkich.

Dziś studenci przywiązują dużą wagę do sposobu prowadzenia zajęć oraz do metod dydaktycznych wykorzystywanych podczas nauczania. Czy nauczyciele akademiccy wykorzystują nowe narzędzia w procesie kształcenia?

KUL buduje zespół zaangażowanych i pełnych pasji pracowników, którzy nieustannie podnoszą jakość kształcenia. Ostatnio powstało u nas Centrum Dydaktyki Akademickiej, które wspiera potencjał wszystkich uczestników procesu dydaktycznego w zakresie nowych form i metod prowadzenia zajęć – tutoringu, mentoringu, coachingu i service learningu. Zajęcia wykorzystujące takie właśnie metody pomagają studentom w nauce i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, są przydatne w rozwoju osobistym i zawodowym. W rezultacie studenci stają się coraz bardziej zaangażowani, odkrywają swój potencjał, swoje mocne strony i rozwijają różnorodne umiejętności zawodowe, interpersonalne, umiejętności komunikacyjne, zarządzania czasem i umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów i komunikacji. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tutoringu, mentoringu, coachingu i service learningu są cennym uzupełnieniem tradycyjnych metod kształcenia.

Uniwersytet w ostatnim czasie znacząco wzmocnił rolę umiędzynarodowienia wyników prac badawczych oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności nauczycieli akademickich. Jakie są perspektywy rozwoju międzynarodowej współpracy uczelni z innymi instytucjami akademickimi na świecie?

Podejmujemy w tym zakresie szereg działań. Jeśli chodzi o umiędzynarodowienie wyników prac badawczych, nasi naukowcy publikują w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, czyli w tych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science zamiennie z wydawnictwami monograficznymi z II poziomu wykazu wydawców ministra właściwego ds. nauki. Uruchomiliśmy też system grantów wewnętrznych z komponentem międzynarodowym, gdzie realizowane są granty we współpracy naukowej z uniwersytetami i instytucjami badawczymi notowanymi w rankingach międzynarodowych „THE oraz CWUR”. Zachęcamy w ten sposób do poszukiwania współpracy z najlepszymi uniwersytetami i badaczami ze świata. Nasi profesorowie obecni są w świecie. Dzięki specjalnym programom uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych, odbywają staże i wizyty studyjne w najważniejszych ośrodkach naukowych. Uczelnia zapewnia im wsparcie administracyjne przy staraniu się o fundusze i składaniu wniosków grantowych w ramach międzynarodowych konsorcjów naukowych.

KUL prowadzi liczne badania z wielu dziedzin. Jak wpływają one na pozycję uczelni?

Badania naukowe realizowane są na KUL na wszystkich wydziałach – od Wydziału Teologii przez Wydział Nauk Społecznych, aż po Wydział Medyczny, który we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Politechniką Lubelską prowadzi badania nad napojami energetyzującymi. Naukowcy podejmą się wykonania analizy składu pierwiastków napojów energetyzujących oraz analizy składu roślin i pozyskiwanych z nich surowców o działaniu adaptogennym, psychostymulującym i nootropowym. Projekt przewiduje szeroko pojętą kampanię promocyjną. Jeśli chodzi o komercjalizację, to Centrum Komercjalizacji Nauki KUL wykonuje różnorodne badania, analizy, usługi doradcze i dostarcza rzetelnych opinii oraz profesjonalnych ekspertyz. Komercjalizacja badań naukowych na KUL sprzyja nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorstwami, co prowadzi do kolejnych projektów badawczych, staży dla studentów oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Zespół biotechnologii uzyskał np. pierwszy w Polsce patent na biopreparat chroniący rośliny przed chorobami i wspomagający ich wzrost. Skład biopreparatu zawiera bakterie, które rośliny mają w sobie.

Jakie są wyniki ewaluacji działalności naukowej na KUL?

Ewaluacja jakości działalności naukowej KUL za lata 2017-2021, dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki, potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych na uniwersytecie. Najwyżej ocenione zostały teologia i prawo kanoniczne, które otrzymały kategorię A+, a kategorię A otrzymały filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo i pedagogika. Tu chciałbym podkreślić, że tę prestiżową kategorię A+ otrzymują tylko nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A, a ich osiągnięcia są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi. Wysokie kategorie naukowe, które uzyskaliśmy, są wyróżnieniem, które świadczy o jakości działalności naukowej uczelni, a także są impulsem do rozwoju kadry naukowej i infrastruktury badawczej.

Czy KUL ma szansę uzyskać status uczelni badawczej?

KUL spełnia wymogi ustawowe do ubiegania się o miano uczelni badawczej – z 14 ocenianych dyscyplin naukowych aż 9, a więc większość, otrzymała kategorię

A+ lub A. Jak już wspomniałem, ewaluacja, której dokonali niezależni, w tym także zagraniczni, eksperci wykazała, że nasza uczelnia może poszczycić się wysoką jakością badań naukowych. Jesteśmy gotowi do zgłoszenia aplikacji w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Realizacja tego grantu pozwoli nam na znaczące zwiększenie potencjału badawczego. Dzięki niemu będziemy mogli zatrudnić nowych badaczy, kupić nowoczesny sprzęt i realizować projekty badawcze, co przyczyni się również do zwiększenia prestiżu na arenie międzynarodowej.

W jakim kierunku chce rektor poprowadzić KUL w najbliższych latach?

KUL chce wzmocnić swoją pozycję jako lidera w naukach społecznych i humanistycznych, zarówno w Polsce jak i na świecie oraz zwiększyć liczbę i jakość badań naukowych prowadzonych w naszych murach. Jako uniwersytet badawczy pragniemy jak najlepiej wykorzystać potencjał do dalszego rozwoju. KUL chce być nowoczesną uczelnią badawczą, która łączy w sobie wysoką jakość kształcenia i badań naukowych z otwartością na świat i troską o społeczność zgodnie z dewizą „Deo et Patriae”. Bo KUL to świetna dydaktyka, elitarność i prestiż. Katolickie uniwersytety na świecie są topowe, my również nie możemy funkcjonować inaczej niż one.

Materiał partnera:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Szeroka oferta kierunków, liczne badania pokazują, że uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością. Jak zmieniał się KUL przez ostatnie lata?

Pozostało 98% artykułu
Materiał partnera
Opera prezentuje pierwszą, testową wersję przeglądarki Opera One R2
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Dodatki
Hype, halucynacje i koszty
Dodatki
Komunikacja i promocja z dużymi obostrzeniami
Dodatki
Cyfryzacja, robotyka i wzmocnienie geriatrii
Dodatki
Wciąż wprowadzane za wolno
Materiał partnera
Szpitale samorządu Mazowsza w innowacyjnej czołówce