Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań

Choć do rozpoczęcia nowego roku akademickiego jeszcze pół roku, to uczelnie już się do tego przygotowują. Pracują nad uruchomieniem nowych kierunków czy specjalności, a część z nich będzie prowadzona w języku angielskim.

Publikacja: 02.04.2024 14:00

Naukowcy i firmy działają na rzecz walki z pandemią koronawirusa.

Naukowcy i firmy działają na rzecz walki z pandemią koronawirusa.

Foto: AdobeStock

To niejedyne zmiany. Uniwersytet Wrocławski rozwija również ofertę dydaktyczną, wprowadzając zindywidualizowane formy kształcenia (np. tutoring).

– Dziś nacisk na kompetencje społeczne staje się bardzo istotny – mówi prof. Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. I podkreśla, że kształcąc twarde kompetencje rynkowe, nie można zapominać o tym, że przede wszystkim kształcony jest człowiek, który powinien z wiarą w siebie podchodzić do wyzwań, przed którymi postawi go życie.

Nowe kierunki, nowe metody dydaktyczne

W tegorocznej ofercie Uniwersytetu w Białymstoku pojawi się sporo nowości, zarówno na studiach I, jak i II stopnia. Wśród studiów licencjackich będzie to m.in. biotechnologia, dyplomacja publiczna, twórcze pisanie czy ekspert bioróżnorodności. – Program tego kierunku zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu senatu – podaje uczelnia. Poza tym zaplanowano nowy moduł specjalizacyjny na kierunku lingwistyka stosowana: język niemiecki z rosyjskim i elementami japońskiego.

Z kolei na studiach magisterskich nowością będzie biotechnologia, dyplomacja publiczna i promocja regionu czy kryminalistyka.

– Ta ostatnia to interdyscyplinarny kierunek, który będzie realizowany przez Wydział Prawa we współpracy z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Chemii. Poza tym na studiach II stopnia można wybrać takie nowości, jak twórcza resocjalizacja z arteterapią. Na tym kierunku studenci będą poznawać m.in. metody twórczej resocjalizacji oraz zagadnienia dotyczące terapii przez muzykę, plastykę czy teatr.

Inną nowością będzie Applied Chemistry, czyli prowadzone w języku angielskim studia skoncentrowane na praktycznym zastosowaniu wiedzy i osiągnięć chemicznych w różnych branżach, z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych.

Ponadto w ofercie studiów II stopnia od tego roku pojawiły się kierunki realizowane do tej pory tylko na studiach I stopnia: kognitywistyka i komunikacja czy studia wschodnie.

– Zależało nam na tym, by nowości powiązać albo z potrzebami gospodarki (jak np. w przypadku biotechnologii, na której opiera się obecnie znaczna część przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego), albo z aktualnymi zjawiskami społeczno-politycznymi (tu dobrym przykładem jest np. dyplomacja publiczna). Wreszcie – wychodzimy naprzeciw twórczym aspiracjom kandydatów, jak ma to miejsce w przypadku kierunku twórcze pisanie – mówi dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowości też na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pojawią się tam nie tylko nowe kierunki studiów, stypendia naukowe dla studentów pierwszego roku, ale też zmiany w programie kształcenia i nowe formy prowadzenia zajęć.

– Staraliśmy się dostosować kształcenie na proponowanych przez nas kierunkach do aktualnych potrzeb młodych ludzi, wprowadzić nowoczesne metody dydaktyczne – mówiła dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL, prorektor ds. kształcenia lubelskiej uczelni.

Choć na KUL-u dopiero rozpoczął się semestr letni, uczelnia już od dawna prowadzi prace nad ofertą rekrutacyjną na kolejny rok akademicki. Już od marca rozpoczął się nabór na studia w języku angielskim, który potrwa do 9 maja. Nowością wśród proponowanych kierunków I stopnia jest zarządzanie (Managment).

– Studia w języku angielskim cieszą się w tym roku sporym zainteresowaniem osób ze Stanów Zjednoczonych, co jest wyjątkową sytuacją, ponieważ dotychczas tak dużego zainteresowania z ich strony jeszcze nie było. Ponadto wśród kandydatów są także osoby z Europy Zachodniej czy Nigerii – mówi prof. Ewa Trzaskowska,

Wśród dostępnych dotąd kierunków na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich znalazły się nowe propozycje. Są to ekologia integralna, przywództwo i retoryka (I stopień), a także italianistyka (II stopień).

W przypadku większości kierunków prowadzone są zmiany programowe, o których zdecydowano na podstawie opinii studentów czy pracodawców oraz analiz wewnętrznych.

– Naszym celem było przede wszystkim uatrakcyjnienie naszych studiów. Niemal na każdym kierunku będziemy mieć nowoczesne metody dydaktyczne – design thinking, service-learning, tutoring, mentoring – i szereg ciekawych zajęć. Zakupiliśmy również kilka programów, które także uatrakcyjnią prowadzenie zajęć – zapowiedziała prorektor ds. kształcenia.

Uczelnia wprowadza nowy program stypendialny dla najlepszych kandydatów. Stypendia te będą finansowane w ramach działań projakościowych objętych zwiększeniem subwencji przeznaczonej na przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Środki te KUL uzyskał w związku z wypełnieniem ustawowych warunków do ubiegania się o status uczelni badawczej.

Przygotować studentów na rynek pracy

W przyszłym roku akademickim Uniwersytet Opolski planuje uruchomienie czterech nowych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Będzie to inżynieria komunalna, język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej oraz monitoring biologiczny i ochrona przyrody.

Poza tym uczelnia uruchomi orientalistykę chrześcijańską jako studia drugiego stopnia. – Nowe kierunki studiów pierwszego stopnia są przede wszystkim odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Inżynieria komunalna – m.in. na zapotrzebowanie związane z rozwojem technologii przyjaznych środowisku i wykorzystujących źródła odnawialne oraz produkty odpadowe, również w obszarze gospodarki komunalnej – mówi Katarzyna Kownacka, rzeczniczka prasowa uczelni.

Z kolei język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej to odpowiedź na oczekiwania społeczne.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk podkreśla, że uruchomienie nowych kierunków studiów zawsze ma związek z chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom młodych ludzi oraz pewnym nowym trendom na rynku pracy, w gospodarce czy przestrzeni publicznej.

– Otwierane w kolejnym roku akademickim nowe kierunki na Uniwersytecie Opolskim są tego doskonałym przykładem. Mamy nadzieję, że będą się one cieszyć zainteresowaniem kandydatów. Jestem przekonany, że dobrze przygotują studentów do późniejszego wejścia na rynek pracy. Zwłaszcza że każdy z nich kładzie nacisk właśnie na praktyczne aspekty kształcenia – mówi prof. Masnyk.

W ofercie Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2024/2025 będą nowe kierunki na I stopniu studiów: ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju, informatyka materiałowa, biotechnologia przemysłowa.

– Nowości na Politechnice Krakowskiej są odpowiedzią na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój sektorów gospodarki, z którymi są związane – mówi Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik uczelni.

Kierunki dostosowanie do gospodarki

W nadchodzącej rekrutacji na studia także Uniwersytet Wrocławski uruchamia kilka nowych kierunków. Wśród nich są m.in. studia LL.B. International and European Environmental Law w języku angielskim.

– Głównym zadaniem studiów jest dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania działań ochronnych w obszarze środowiska oraz wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy – podaje uczelnia.

Inny nowy kierunek to Media Content Creation, także w języku angielskim. – To odpowiedź na potrzeby współczesnych społeczeństw i gospodarek, w których rzetelna informacja staje się kluczowym kapitałem – podaje mgr Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz, rzeczniczka prasowa wrocławskiej uczelni.

Wśród nowości jest też English for Knowledge, Culture and Innovation . Po ich ukończeniu absolwent jest gotów do podjęcia pracy w różnorodnych kulturowo korporacjach, organizacjach i firmach międzynarodowych, w wielojęzycznym, międzynarodowym środowisku społecznym, a także w mediach, turystyce, strukturach unijnych, władzach lokalnych, instytucjach kultury i nauki czy w organizacjach pozarządowych.  – Nowe kierunki w języku angielskim to odpowiedź na umiędzynarodowienie kształcenia, które jest wpisane w misję uniwersytetu – podaje uczelnia.

Poza tym zaplanowano tu też takie nowe kierunki, jak m.in. logopedia, projektowanie mediów czy sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka czy analityka społeczna.

– O kierunek logopedia pytali kandydaci na studia. Do tej pory mieliśmy tylko w ofercie studia podyplomowe z logopedii – przekazała Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz.

Uczelnia oferuje swoim studentom zarówno atrakcyjne kierunki kształcenia, jak również bogatą ofertę ogólnouniwersyteckich przedmiotów ponadprogramowych realizowanych wspólnie z firmami czy jednostkami publicznymi, a których tematyka dotyczy m.in. planowania kariery zawodowej, rozwijania różnych form przedsiębiorczości czy doskonalenia cenionych przez rynek pracy kompetencji miękkich.

Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
Unijne fundusze na rozwój
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Dodatki
Grupa Mokate odważnie zdobywa światowe rynki