Kluczową potrzebą przedsiębiorców, na którą odpowiadają firmy leasingowe, jest zapewnienie klientom mobilności czy usług, które ułatwiają prowadzenie biznesu. Patrząc w dłuższej perspektywie, rosnącym trendem będzie rozwój elektromobilności. W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet aktów prawnych służących osiągnięciu neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55 proc. w porównaniu z 1990 roku. Jednym z celów, jakie powinniśmy osiągnąć, jest ten, aby wszystkie nowe samochody rejestrowane od 2035 roku były zeroemisyjne. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Obok dopłat do samochodów zeroemisyjnych konieczne będą: edukacja klientów, rozwój infrastruktury ładowania, gotowość przedsiębiorców i innych podmiotów do zainwestowania w elektryczne pojazdy czy dostępność samych samochodów – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Nowym rozwiązaniem, które może wpłynąć na rozwój elektromobilności w Polsce, jest rządowy program „Mój elektryk", w ramach którego klienci indywidualni, firmy i instytucje mogą się starać o dopłaty do zakupu samochodów zeroemisyjnych, jak i do rat leasingu. – Co najmniej 400 mln zł zaplanowano na dopłaty do umów leasingu, a budżet tegorocznego programu „Mój elektryk" zwiększono do 700 mln zł – mówi Andrzej Sugajski.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup pojazdów zeroemisyjnych M1 (samochody osobowe do maks. ośmiu osób), pojazdów zeroemisyjnych N1 (pojazdy dostawcze do 3,5 t), pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1, L1e-L7e – z napędem elektrycznym, wodorowym lub silnikiem nieemitującym gazów cieplarnianych. Przepisy nie przewidują dofinansowania do kupna samochodów hybrydowych.

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 4 tys. zł (dla pojazdów kategorii L1e-L7e) do maksymalnie 70 tys. zł (na pojazdy kategorii N1, czyli samochody dostawcze). W przypadku pojazdów z kat. M1 maksymalna kwota dopłaty może wynieść 27 tys. zł (przy średniorocznym przebiegu pojazdów nie mniejszym niż 15 tys. km) lub do wysokości 18,750 zł (dopłata nielimitowana średnim przebiegiem).

– Trzy czwarte nowych samochodów w Polsce nabywają przedsiębiorcy, którzy posiłkują się m.in. leasingiem. Jeśli rozwój elektromobilności ma ruszyć, to właśnie za sprawą przedsiębiorców. W innych europejskich krajach to dotacje pozwoliły znacząco zwiększyć udział pojazdów elektrycznych na drogach – mówi ekspert ze Związku Leasingu Polskiego.

Przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem dopłat do leasingu wszystkich kwestii związanych z pozyskaniem, a następnie wypełnianiem zobowiązań wynikających z dotacji dopełni we współpracy z firmą leasingową.

Program będzie realizowany w latach 2021–2026.