Jedną z kluczowych inwestycji jest wdrażany w Polsce Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS. Z jego efektów korzystają już pasażerowie na linii Warszawa – Trójmiasto. Prędkość najszybszych pociągów na tej trasie wzrosła do 200 km/h. Dzięki temu koleją z Warszawy do Gdańska dojedziemy w ok. 2,5 godziny.

Wykorzystaj ekologiczny potencjał kolei

Kolej w Polsce przewiozła w 2019 roku ponad 355 milionów pasażerów. Odznacza się najwyższym poziomem bezpieczeństwa wśród transportu lądowego. Statystyki potwierdzają, że podróż pociągiem jest znacznie bezpieczniejsza od jazdy samochodem3. Wsparcie maszynistom zapewnią dodatkowo wdrażane na kluczowych trasach nowoczesne technologie, takie jak np. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. ERTMS nie tylko wspomoże pracę maszynisty, ale również usprawni ruch kolejowy po Polsce i Europie poprzez ujednolicenie systemów zarządzania ruchem kolejowym w krajach Unii Europejskiej. To znacznie ułatwi przekraczanie kolejowych granic. ERTMS w Polsce uruchamiany jest na liniach kolejowych: E20 od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola, E30 od Zgorzelca do Węglińca oraz z Krakowa do Rzeszowa i E59 z Poznania do Wrocławia.

Czym jest ERTMS?

Składową Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) stanowi cyfrowy system łączności GSM-R, który odpowiada za przesyłanie informacji niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem, który odpowiada za wypracowanie bezpiecznego „zezwolenia na jazdę". System nadzoruje również w sposób ciągły pracę maszynisty i jeżeli nastąpi taka konieczność, automatycznie dostosuje prędkość składu do panujących warunków, a w niektórych przypadkach sam zatrzyma pociąg.

1) Dane Parlamentu Europejskiego – „Emisje CO2 z samochodów fakty i liczby (infografika)"
2) Raport Europejskiej Agencji Środowiska „Rail and waterborne – best for low-carbon motorised transport"
3) Dane Komisji Europejskiej – European Year of Rail – „Why rail?"

Projekt „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę".

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Materiał powstał we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.