Artykuł powstał we współpracy z firmą Provident

Dla Providenta pracownicy od zawsze są najcenniejszym kapitałem, a nasze działania realizujemy w porozumieniu z nimi. Chcemy, aby wewnętrzna komunikacja działała w obie strony, dlatego prowadzimy ciągły dialog z naszą załogą. Od wielu lat w Providencie działa Forum Pracownika – miejsce wymiany poglądów i opinii pomiędzy pracownikami, dyrektorami i zarządem spółki. Jak pokazała praktyka, inicjatywa ta sprzyja tworzeniu rozwiązań wspierających realizację strategii biznesowej i wpływających na budowanie zaangażowanego środowiska pracy. Ważnym źródłem informacji są dla nas także badania opinii prowadzone wśród pracowników. Pozwala nam to poznać potrzeby i oczekiwania załogi.

Wynikiem wsłuchiwania się w potrzeby pracowników jest chociażby wprowadzona w 2017 roku kompleksowa Strategia Wellbeing, której głównym celem jest troska o dobrostan pracowników – ich zdrowie psychiczne i fizyczne. W jej ramach zachęcamy naszych pracowników do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, a także pomagamy w zachowaniu równowagi i dbałości o zdrowie psychiczne. Wspieramy pracowników także w godzeniu ról zawodowych z prywatnymi. Połowę naszego zespołu stanowią młodzi rodzice. Z myślą o nich powstał program „Dbamy nie tylko o mamy", w ramach którego wszystkie świeżo upieczone mamy i ojcowie tuż po urodzeniu dziecka otrzymują od firmy upominek.

Dbałość o dobrostan pracowników i wprowadzona Strategia Wellbeing stały się solidnym fundamentem dla działań, które podjęliśmy w trakcie pandemii. Czas pracy zdalnej był dla nas sporym wyzwaniem i wymagał przeorganizowania nie tylko codziennej pracy, ale także programów skierowanych do pracowników. Niezwykle ważne stały się dla nas działania mające na celu podtrzymanie i umocnienie relacji w zespole. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie tzw. coffee moments – swobodnych spotkań w pracy, w kuchni czy przy drukarce, kiedy można chwilę porozmawiać na tematy niezwiązane z pracą – tyle że w warunkach pracy zdalnej. Wiemy, że te działania przyniosły oczekiwany efekt. Wielu z naszych pracowników podczas przeprowadzonych ankiet podkreśliło, że jednym z najbardziej pozytywnych aspektów, które zauważyli w kontekście swojego zespołu, jest wzajemna życzliwość i wsparcie.

Wdrożyliśmy także specjalny Care Plan i wyposażyliśmy pracowników w sprzęt ochronny, a także dostosowaliśmy miejsca pracy do nowych warunków. Zapewniliśmy pomoc psychologiczną w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Bardzo ważnym krokiem było dla nas także dołączenie do kampanii Pracodawców RP Zrozum. Poczuj. Działaj!, której celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego oraz zwrócenie uwagi na potrzebę włączenia tych kwestii w działania firm.

Teraz przed Providentem, jak przed wszystkimi pracodawcami, kolejne wyzwanie – komfortowy dla pracowników powrót do biur. Chcemy, aby nasza siedziba była przytulna i zapewniała naszej załodze jak najwięcej wygody. Dlatego przeprowadziliśmy szerokie konsultacje z szefami działów i ambasadorami projektu, by biuro spełniało oczekiwania pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że powrót do pracy stacjonarnej to nie tylko logistyka, ale także ryzyko stresujących sytuacji związanych z koniecznością przeorganizowania życia oraz obawami o zdrowie. W związku z tym niezwykle ważne będzie zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, a dzięki temu poczucia bezpieczeństwa pracownikom. Dlatego już teraz pytamy naszych pracowników, jak oceniają przygotowanie biura do powrotu, a także co by zmienili. Chcemy mieć pewność, że spełnimy ich oczekiwania.

- Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezes Zarządu Provident Polska