Artykuł powstał we współpracy z firmą Provident

Pandemia sprawiła, że przedsiębiorstwa stanęły przed ogromnym wyzwaniem. Musiały zmienić styl zarządzania, system benefitów, zasady komunikacji wewnętrznej, a co najważniejsze działania musiały być podejmowane błyskawicznie.

W Providencie już w pierwszych dniach ogłoszenia pandemii zadbaliśmy o bezpieczeństwo i zdrowie fizyczne pracowników. Wszyscy zostali zaopatrzeni w maseczki i środki do dezynfekcji. Jednocześnie trwały intensywne prace do przygotowania naszych lokalizacji do pracy w reżimie sanitarnym. Została powołana grupa Herosów Normalności złożona z pracowników, którzy pomagali w przygotowaniu biur firmy do funkcjonowania w warunkach zagrożenia koronawirusem. W ciągu dwóch tygodni przystosowaliśmy nasze systemy operacyjne do pracy zdalnej dla kilku tysięcy osób. W styczniu 2020 roku z tej formy pracy korzystało ok. 2 proc. zespołu, a w grudniu 2020 roku już 60 proc.

Bardzo szybko wprowadziliśmy także działania mające na celu dbałość o zdrowie i dobrostan psychiczny pracowników oraz budowanie wspólnoty i integrację. W Grupie International Personal Finance, do której także należy Provident Polska, działa Care Plan (Plan Opieki). Jest to program obejmujący wsparcie pracowników w różnych obszarach, obejmujących zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. W ramach Care Planu został zorganizowany m.in. Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego, który miał na celu pokazanie, jak ważna jest dbałość o zdrowie psychiczne, jak poznać przyczyny potencjalnych problemów, umieć zidentyfikować niepokojące oznaki u siebie i innych oraz jak sobie pomóc w trudnych momentach. Pracownicy mieli także okazję regularnie uczestniczyć w webinarach z zewnętrznym psychologiem. W czasie spotkań omawiano różne aspekty, które wpływają na dobrostan psychiczny. W webinarach uczestniczyło ok. 600 osób.

W trudnych sytuacjach pracownicy mogą także korzystać z infolinii „Możesz na nas liczyć", która działa także przed pandemią. Dzwoniąc na infolinię, każdy pracownik może liczyć na fachowe i anonimowe wsparcie psychologiczne. W całej Grupie została także zorganizowana akcja „30 dni szczęścia". Codziennie w formie kartek z kalendarza były publikowane porady, jak zadbać o swoje dobre samopoczucie.

Już na początku pandemii, gdy dzieci nie chodziły do szkoły, w firmie powstała Rodzicielska Grupa Mocy, czyli specjalna oferta szkoleniowa dla rodziców. Miała ona na celu wsparcie dobrostanu pracowników w nowej rzeczywistości, a konkretnie rodziców. Było to forum wymiany doświadczeń i inspiracji, budowanie wzajemnego wsparcia oraz dostarczanie praktycznej wiedzy.

Z badania Barometr Providenta wynika, że choć prawie połowa z nas uważa, że praca z domu jest wygodniejsza, to tęsknimy za kontaktem z ludźmi i możliwością przedyskutowania zawodowych kwestii w zespole. Stąd konieczność organizacji spotkań online, np. konferencji rocznych z udziałem zarządu, a także regularnych spotkań zespołów. Wprowadziliśmy także cykl spotkań Pokaż mi swój kubek – coffee moments online, czyli nieformalne rozmowy przy kawie prowadzone za pomocą komunikatorów, a nie w firmowych kuchniach. Każde spotkanie było poświęcone innej tematyce: książkom, gotowaniu, serialom.

Od lat utrzymujemy wysoki poziom zaangażowania. W ostatnim badaniu frekwencja wyniosła 89 proc., a wynik badania wskazuje, że jesteśmy dobrym pracodawcą, który potrafi dostosować się do zmieniającego się otoczenia i oczekiwań pracowników.

Dbamy o zrównoważony rozwój

Od 2006 r. prowadzimy program wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam. Do tej pory zrealizowaliśmy 500 projektów, a na pomaganie przekazaliśmy ponad 2 mln złotych. Jesteśmy także jedną z niewielu firm, która oferuje wolontariuszom płatny dzień wolny na wolontariat. Pomaganie jest wpisane w nasze DNA. W Tak! Pomagam angażują się wszyscy pracownicy, także członkowie zarządu.

W obecnej 28. edycji programu realizujemy ekologiczne projekty wolontariackie: sprzątanie lasów, pomoc w schroniskach dla zwierząt, budowanie hoteli dla owadów. Z pomocy naszych wolontariuszy tylko w tym roku skorzysta ponad 700 tys. beneficjentów.

Mimo niesprzyjających warunków kontynuujemy naszą współpracę z Fundacją Zaczytani.org. Do tej pory zebraliśmy 28 tys. książek, które Fundacja przekazuje do szpitali, domów dziecka i hospicjów. Wspólnie otworzyliśmy 43 Zaczytane biblioteki, a do końca roku powstanie ich jeszcze siedem. Tradycyjnie z okazji mikołajek nasz zarząd odwiedzał dzieci przebywające w warszawskim szpitalu pediatrycznym. W ub. roku ze względu na pandemię osobiste odwiedziny nie były możliwe, dlatego przygotowaliśmy i dostarczyliśmy 1000 prezentów do sześciu placówek w Polsce: w Łodzi, Katowicach, Ostrowcu Św., Poznaniu i Warszawie. Przed pandemią nasi pracownicy odwiedzali małych pacjentów w szpitalach i organizowali dla nich bajkoterapię. W tym roku spotkania z dziećmi zostały zastąpione telefoniczną biblioterapią dla seniorów z Domu Opieki Społecznej w Katowicach. Wolontariusze spędzili ponad 120 godzin na rozmowach i czytaniu.

Provident Run to firmowy bieg charytatywny. Jest to oddolna inicjatywa, która jest efektem pasji naszych pracowników do biegania i pomagania. Do tej pory odbyły się cztery edycje biegu, w tym dwie w formule wirtualnej. Cały dochód z biegu przekazywany jest na rzecz łódzkiej Fundacji Gajusz, która prowadzi hospicja domowe i stacjonarne. Firma przekazała Fundacji na pomoc dzieciom ponad 100 tys. złotych.

Less waste to cykl praktycznych ekoporad i wskazówek do wykorzystania w codziennym życiu. Jesteśmy firmą usługową, a nie produkcyjną, ale wierzymy w moc małych gestów i zmianę nawyków. Less waste to program adresowany do naszych pracowników. Dzięki niemu mogli się dowiedzieć m.in. jak rozsądnie planować zakupy, jak nie marnować resztek jedzenia, w jaki sposób przygotować domową chemię, oszczędzając przy tym pieniądze i dbając o zdrowie, a także o środowisko.

Wspólnie ze startupem społecznym Dotlenieni.org jesienią br. posadzimy na terenie nadleśnictwa Wipsowo 40 tysięcy drzew, czyli 8 hektarów lasu. Powstały obszar leśny wyprodukuje 5600 kg tlenu w ciągu 24 godzin, co odpowiada zapotrzebowaniu dla około 20 000 osób i pochłonie 28 800 kg CO2 rocznie.

Wszystkie działania prowadzone przez firmę w ramach CSR i zrównoważonego rozwoju doskonale wpisują się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, do czego zobowiązuje nas zarówno bycie sygnatariuszem Agendy 2030, jak i odpowiedzialność i troska o planetę i przyszłe pokolenia.