130,4 tys. wyniosła liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę zgłoszona między 22 a 31 grudnia 2019 r. do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). Od 23 do 31 grudnia 2018 r. przypadków było 26 tys. mniej – 104,9 tys.

Może to wynikać zarówno z większej zapadalności, jak i lepszej rozpoznawalności choroby. Najwięcej przypadków grypy w ciągu ostatnich dwóch tygodni 2019 r. zgłosili lekarze z Wielkopolski (24453), Pomorza (22387) i Mazowsza (21104), najmniej z Opolszczyzny (1176), województwa lubuskiego (1735) i świętokrzyskiego (1879). Dla porównania, w ostatnich dwóch tygodniach 2018 r. najwięcej przypadków zgłosili lekarze z Pomorza (19874), Mazowsza (19741) i Wielkopolski (15882), a najmniej z lubuskiego (928), Podkarpacia (1230) i Opolszczyzny (1523).

Jak wynika z meldunku epidemiologicznego Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru oraz Zakładu Badania Wirusów Grypy – Krajowego Ośrodka ds. Grypy, w ciągu ostatnich dwóch tygodni 2019 r. zachorowania wykazały trend malejący w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w czterech województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim i świętokrzyskim.

Dane z meldunku pochodzą z tygodniowych raportów przesyłanych do – Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje Sanepidu, które próbki do badań wirusologicznych otrzymały od lekarzy pierwszego kontaktu, biorących udział w wybiórczym nadzorze nad grypą. Próbki pobiera się od pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem grypy lub innymi wirusami oddechowymi (RSV, parainfluenza, adenowirus). W meldunku czytamy, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia, szczególne ważne w przypadku osób o wysokim ryzyku wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych, a także osób z ich najbliższego otoczenia i opiekunów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szczepienia przeciwko grypie zaleca: kobietom w ciąży, dzieciom